TERMÍNY SEMINÁŘŮ NA 1. POLOLETÍ 2019 ZVEŘEJNĚNY

01.01.2019

Již nyní se můžete přihlašovat na semináře, které nabízíme pro 1. pololetí roku 2019. Neváhejte, kapacita seminářů je omezená. Nabídka není konečná, další semináře budou průběžně doplňovány, sledujte stránky Institutu vzdělávání.

Aktuální nabídku kurzů nejdete zde.

Přihlašovat se můžete na http://www.institutvzdelavani.cz, v záložce Otevřené kurzy.