SMYSLOVÉ ZAHRADY

21.04.2017

Smyslové zahrady jsou vhodné pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo obdobným onemocněním. Funkce zahrad je obecně relaxační, estetická, odpočinková, ale i společenská. Smyslová zahrada, jak vyplývá z jejího označení, má oslovit člověka ve všech jeho smyslech, tedy sluch, zrak, hmat, chuť a cit. Do koncepce smyslových zahrad jsou promítnuty dosavadní znalosti péče o osoby trpící demencí a jejich potřeb. Celkový koncept je pak zapracován a přizpůsoben stávající zahradě a jejímu uspořádání.

Investovat finanční prostředky do smyslové zahrady bez patřičného proškolení je jako koupit si hezké auto bez řidičského průkazu. Důležité je proškolení Vašich pracovníků v oblasti zahradní smyslové terapie, ale i základní péči o zahradu a její prvky, skupinou práci, vnímaní smyslů v zahradě osobou trpící demencí apod. Nabízíme akreditovaný jednodenní seminář, který Vám umožní využité všech možností smyslové zahrady pro Vaše klienty Smyslové zahrady - úvod do zahradní terapie.

Pro výstavbu smyslové zahrady nabízíme konzultaci a zpracování návrhu od odborníků společností Green Ingineering a dále konzlutace s lektory, kteří Vaše zaměstnance naučí, jak prvky smyslové zahrady při práci s klienty využívat.

Více informací ZDE.