Nové unikátní vzdělávací programy pro manažery

02.01.2019

Institut vzdělávání připravil pro manažery sociálních služeb nové semináře na téma efektivního řízení. 

Rozsah: dvoudenní semináře v rozsahu 16 vyučovacích hodin

Místo konání: Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou

Lektor: Bc. Jan Syrový

Hvězda kvality

Termín: 1. - 2. 10. 2019

V rámci kurzu se dozvíte, co je to kvalita a jak ji řídit, jaké jsou tři základní pilíře řízení kvality (výkon, spokojenost, systém), tři základní prvky fungování organizace a jejich vztahy (činnost, pracovník, dokument) a tři hlavní zainteresované strany, vůči kterým je kvalita řízena (klienti, zaměstnanci, společnost).

Efektuace aneb uvažujte jinak...

Termín: 21. - 22. 11. 2019

Místo statických a předem pevně daných postupů a plánů využívá efektuace více kreativitu a flexibilní přizpůsobování se aktuální situaci a podmínkám. Je to zcela nový a originální přístup, v České republice dosud v podstatě neznámý (mimo jiné i proto, že veškeré materiály jsou zatím dostupné pouze v angličtině).

Spokojenost je lepší než bohatství

Termín: 5. - 6. 11. 2019

Kurz Spokojenost je lepší než bohatství vám pomůže identifikovat všechny vaše klienty (zainteresované strany) a zjistit, kteří jsou pro vás ti nejdůležitější. Naučíte se metody, jak poznat, co je pro vaše klienty důležité (znaky spokojenosti). Dozvíte se, jak pracovat s informacemi, které získáte.

Bližší informace k obsahu kurzů najdete ZDE.

Cena: 2990 Kč / 3490 Kč ( člen APSS ČR / nečlen ) zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 1x večeři, 2x oběd, coffeebreak)