NOVÝ UNIKÁTNÍ SEMINÁŘ Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

01.11.2018

Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Institut vzdělávání APSS ČR pro vás připravil další unikátní kurz – Komunikace v obrazech, který navazuje na předešlé unikátní kurzy – Proměny stáří a GERONTO OBLEK, Demence v obrazech a Etika v obrazech.

I v tomto osmihodinovém akreditovaném kurzu lektoři kombinují teoretický výklad s interaktivními metodami vzdělávání za pomoci instruktážních filmů, lektorských karet a skupinové práce.

Kurz si můžete již nyní objednávat do vašich zařízení u Mgr. Magdy Dohnalové – e-mail: institut@apsscr.cz, telefon: 381 213 332, provolba 3, mobil: 724 940 126.

Na zkrácené verze instruktážních filmů se můžete podívat zde: vložit link.

 

Věříme, že vás Komunikace v obrazech zajme stejně tak jako předešlé unikátní kurzy.