Náměty pro tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
18.05.2018
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Místo konání:
Česká maltézská pomoc České Budějovice, Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Cílem vzdělávacího programu je získání orientace v problematice individuálního plánování a naučení se vycházet z právní úpravy pro sociální služby. Účastník se naučí respektovat to, že účelem poskytování sociálních služeb je sociální začlenění. Dále bude vysvětlen pojem "klíčový pracovník", účastník si vytvoří nový ucelený a správný postoj k pocitům svým, a dokáže tak vytvářet skutečný cíl uživatele ne „svůj“.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka