Sexualita v seniorském věku

Datum konání:
14.02.2019
Lektor:
Doc.PhDr. Dana Štěrbová Ph.D.
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
4
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Kurz poskytne základní informace o problematice sexuality starších osob – seniorů obecně a v prostředí systému sociálních služeb. Obsahem kurzu jsou témata se zaměřením na vývoj a rozvoj osobnosti ve vztahu k sexualitě seniorů a její role ve formování identity člověka v tomto vývojovém období. Kurz vychází z potřeb a požadavků z praxe v propojení s teoretickým odborným zázemím a je zaměřen na sexualitu v seniorském období. Poskytuje přehled současných poznatků o vývoji sexuality seniorů v systémovém pojetí. Je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích (v přímé péči, včetně vedení). Kurz seznamuje s vhodnými přístupy k situacím, které jsou či mohou být vnímány jako problémové, současně poskytne prostor pro diskusi nad prožíváním sexuality ve významném životním období jedince.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka