Nebojme se spirituality! Úvod do tématu vnímání a naplňování spirituálních potřeb klientů

Datum konání:
16.04.2019
Lektor:
Mgr. David Šourek
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Cílem semináře je ukázat nejen teoreticky, ale také na praktických příkladech a kazuistikách, že spiritualita je obecná lidská zkušenost/potřeba, která je nám všem společná a která především ovlivňuje způsob, jakým zpracováváme zkušenost s tím, co nás v životě "přesahuje" a jak přemýšlíme o svém životě.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka