Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb

Datum konání:
16.05.2019
Lektor:
Bc. Tomáš Grulich
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
4
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Na semináři budete podrobně seznámeni s § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod do problematiky,výklad pojmů, proces kontroly - zahájení kontroly, práva kontrolujícího, povinnosti kontrolujícího, kontrolované oblasti,Podmínky registrace ( § 79 odst. 5 ZSS ), pojistná smlouva ( § 80 ZSS ),povinnost dalšího vzdělávání ( § 111 a § 116 ZSS ), protokol o kontrole, námitky, ukončení kontroly,  spolupráce kontrolních orgánů (§ 25 Kontrolního řádu )

 

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka