Odměňování zaměstnanců v sociálních službách

Datum konání:
13.06.2019
Lektor:
JUDr. Vladimír Hort
Místo konání:
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Počet hodin:
4
Cena:
1190 Kč / 1490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Co je to zaručená mzda, kdo jí musí dodržovat a co se do ní všechno započítává. Jaká jsou nejčastější pochybení poskytovatelů sociálních služeb v oblasti odměňování. Jaké jsou základní rozdíly mezi platem a mzdou a jak to ovlivňuje kolektivní smlouva. Které příplatky v jaké výši u platu a mzdy jsou povinné. Na co má zaměstnanec v odměňování právo a co je v pravomoci zaměstnavatele. Jak je to v sociálních službách s dovolenou.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka