Kurzy na klíč

Kurzy na klíč jsou určeny pouze pro pracovníky konkrétního zařízení uvedeného v záhlaví a nelze se na ně volně přihlašovat.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás prosím kontaktujte na adrese institut@apsscr.cz
nebo na telefonu 724 940 126 (Mgr. Magda Dohnalová).

Výběr kurzů

 
 

Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK

Datum konání:
10.06.2019
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Integrované centrum sociálních služeb, Odlochovice 1, 257 03 Jankov
Počet hodin:
8

Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří – cesta od teorie k praxi

Datum konání:
10.06.2019
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Seniorcentrum OASA, s.r.o., Petřvald 2 – Petřvaldík 68, 742 42 Petřvald u Nového Jičína
Počet hodin:
8

Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři

Datum konání:
11.06.2019
Lektor:
Bc. Renata Kratochvílová Křemenová
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Počet hodin:
8

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
11.06.2019
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Počet hodin:
8

Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb

Datum konání:
11.06.2019
Lektor:
Mgr. Patrik Burda
Cílová skupina:
ekonom, management, ostatní, pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov sv. Anežky, Velký Újezd 7, 675 32 Třebelovice
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Datum konání:
11.06.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, Sedlčany
Počet hodin:
8

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
12.06.2019
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Počet hodin:
8

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
12.06.2019
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
management, pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov
Počet hodin:
8

Demence v obrazech

Datum konání:
12.06.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
SeneCura SeniorCentrum Klamovka, Jinonická 1317/1, 150 00 Praha 5
Počet hodin:
8

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
13.06.2019
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Počet hodin:
8