Plán studia – 1. běh

Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov

Začátek vždy v 9.00 hodin.

 • Právní minimum – modul zahajujeme 28. 3. 2017, dokončen leden 2018
 1. Základy práva - 10. 4. 2017
 2. Základy pracovního práva a zákoník práce - 17. 1. 2018
 3. Občanský zákoník I, II - 8. 11. 2017 a 15. 11. 2017
 4. Zákon o sociálních službách - 28. 3. 2017
 5. Zákon o zdravotních službách - 20. 9. 2017
 6. Standardy kvality v sociálních službách, státní kontrola - 18. 10. 2017
 • Ekonomika – modul zahajujeme na jaře 2018, dokončen na podzim 2018
 1. Účetnictví poskytovatelů sociálních služeb - 6. 12. 2018
 2. Rozpočtová pravidla -7. 122018
 3. Dotační řízení, vyrovnávací platba - 20. 9. 2018
 4. Finanční management v sociálních službách - 19. 9. 2018
 5. Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb - 20. 3. 2018
 • Manažerské dovednosti – jaro 2018, dokončen duben 2018
 1. Personální management - 28. 5. 2018
 2. Vedení a motivace zaměstnanců I, II - 18. a 19. 4. 2018
 3. Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu - 25. 1. 2018
 • Strategický management – modul zahajujeme 2. 3. 2017, dokončen v červnu 2017
 1. Podniková filozofie, vedení porad, facilitace, firemní kultura - 2. 3. 2017
 2. Marketing a PR management - 27. 6. 2017
 • Řízení lidských zdrojů - modul zahajujeme 9. května, dokončen 30. května
 1. Vedení lidí a komunikace I, II - 9. 5. a 30. 5. 2017


PŘIHLÁŠKA:
Kapacita kurzu je naplněna.