Plán studia – 2. běh

Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 - Smíchov

Začátek vždy od 9 hodin.

 • Právní minimum - modul zahajujeme 14. 9. 2017, dokončen květen 2018
 1. Základy práva - 14. 3. 2018
 2. Základy pracovního práva a zákoník práce - 15. 3. 2018
 3. Občanský zákoník I, II - 16. a 17. 5. 2018
 4. Zákon o sociálních službách - 14. 9. 2017
 5. Zákon o zdravotních službách - 21. 2. 2018
 6. Standardy kvality v sociálních službách, státní kontrola - 24. 1. 2018
 • Ekonomika - jaro 2019
 1. Účetnictví poskytovatelů sociálních služeb - 20.3. 2019
 2. Rozpočtová pravidla - 21. 3. 2019
 3. Dotační řízení, vyrovnávací platba - 3. 4. 2019
 4. Finanční management v sociálních službách - 4. 4. 2019
 5. Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb - 2. 10. 2018
 • Manažerské dovednosti - jaro 2019
 1. ​Personální management - 7. 3. 2019 
 2. Vedení a motivace zaměstnanců - 6. a 7. 12. 2018
 3. Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu - 3. 10. 2018
 • Strategický management - modul zahajujeme 7. 12. 2017, dokončen prosinec 2017
 1. Podniková filozofie, vedení porad, facilitace, firemní kultura - 7. 12. 2017
 2. Marketing a PR management - 11. 12. 2017
 • Řízení lidských zdrojů - modul zahajujeme 3. 10.2017,  dokončen říjen 2017
 1. Vedení lidí a komunikace I, II - 3. 10. a 11. 10. 2017


PŘIHLÁŠKA
Na kurz jako celek již není možné se přihlásit. Lze vybírat pouze moduly, které ještě nebyly zahájeny.