Plán studia – 3. běh

Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 - Smíchov

Začátek vždy od 9 hodin.

 • Právní minimum - modul zahajujeme14. února, dokončen podzim 2018
 1. Základy práva - 14. 11. 2018
 2. Základy pracovního práva a zákoník práce - 15. 11. 2018
 3. Občanský zákoník I, II  - 6. a 7. 6. 2018
 4. Zákon o sociálních službách - 14. 2. 2018 
 5. Zákon o zdravotních službách - 19. 10. 2018
 6. Standardy kvality v sociálních službách, státní kontrola - 22. 10. 2018 
 • Ekonomika - podzim 2019
 1. Účetnictví poskytovatelů sociálních služeb - 18. 9. 2019
 2. Rozpočtová pravidla - 19. 9. 2019
 3. Dotační řízení, vyrovnávací platba - 24. 4. 2019
 4. Finanční management v sociálních službách - 22. 5. 2019
 5. Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb - 23. 5. 2019
 • Manažerské dovednosti - jaro 2019
 1. ​Personální management - 19. 6. 2019
 2. Vedení a motivace zaměstnanců I, II - 27. a 28. 2. 2019
 3. Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu 25. 4. 2019
 • Strategický management - duben 2018
 1. Podniková filozofie, vedení porad, facilitace, firemní kultura - 11. 4. 2018
 2. Marketing a PR management  - 12. 4. 2018
 • Řízení lidských zdrojů - duben a květen 2018
 1. Vedení lidí a komunikace I, II  - 26. 4. a 9. 5. 2018


PŘIHLÁŠKA

Přihlašovat se lze pouze na moduly, které ještě nebyly zahájeny.

Přihlášku zasílejte na e-mail: institut@apsscr.cz.
Uveďte následující údaje:

 • jméno a příjmení, datum a místo narození
 • fakturační údaje
 • zda máte zájem o celé vzdělávání, či pouze vybrané moduly