Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
23.03.2018
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Místo konání:
Česká maltézská pomoc České Budějovice, Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Kurz seznámí účastníky s legislativním ukotvením inspekcí kvality sociálních služeb, s celým průběhem inspekce, jejím předmětem, inspekčním protokolem, s nápravnými opatřeními a rizikovými oblastmi při naplňování standardů kvality a dalšími zákonnými požadavky. Účastníci kurzu získají možnost diskutovat nejobávanější oblasti inspekce z pohledu poskytovatelů apod.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka