Aktuální otevřené kurzy

Odborný workshop zaměstnavatelů - Zdravotní gramotnost a ochrana zdraví zaměstnanců očima zaměstnavatelů

Datum konání: 23.08.2017

Programem odborného workshopu bude: 1) Informace o projektu „Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích“ 2) Řízená diskuse nad tématy ochrany zdraví zaměstnanců v pracovně právních vztazích Společně se pokusíme zodpovědět některé otázky této problematiky 3) Prezentace odborných studií 4) Diskuze, zkušenosti

Zobrazit

Kurz pro certifikované trenéry paměti I.

Datum konání: 04.09.2017

Kurz v délce 6 dní: od 4.9. do 9.9. Kurz poskytne návod, jak provádět kognitivní trénink se zdravými osobami a také s osobami postiženými demencí

Zobrazit

Odborný workshop zaměstnavatelů - Zdravotní gramotnost a ochrana zdraví zaměstnanců očima zaměstnavatelů

Datum konání: 07.09.2017

Programem odborného workshopu bude: 1) Informace o projektu „Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích“ 2) Řízená diskuse nad tématy ochrany zdraví zaměstnanců v pracovně právních vztazích Společně se pokusíme zodpovědět některé otázky této problematiky 3) Prezentace odborných studií 4) Diskuze, zkušenosti

Zobrazit

Kurzy

Otevřené vzdělávací kurzy

Institut vzdělávání nabízí širokou škálu akreditovaných kurzů ve školicích místnostech v Praze, Brně, Ostravě a Táboře. Kurzy připravujeme pro pracovníky sociálních služeb na všech pozicích. Naší snahou je, aby kurzy byly co nejvíce zaměřené na praxi a byly interaktivní. Témata jsou průběžně aktualizována na základě nejnovějších poznatků a nabídka je pravidelně rozšiřována o nově akreditované vzdělávací programy.


Výhody

 • Cenová dostupnost (nižší ceny pro členy APSS ČR a členy profesních svazů).
 • Výběr ze široké nabídky témat.
 • Místa konání ve školicích místnostech po celé ČR.
 • Větší výběr termínů jednoho tématu v rámci roku.
 • Výměna zkušeností a dobré praxe mezi účastníky z různých organizací.
 • Anonymnější prostředí vedoucí k větší uvolněnosti účastníků.
 • Možnost rychlého vyřešení aktuální potřeby dalšího vzdělávání u jednotlivých zaměstnanců.

Kurzy „na klíč“
pro organizace

Zrealizujeme pro Vaši organizaci kurz až pro 25 účastníků na jakékoli téma z naší nabídky. Nemusíte složitě posílat své zaměstnance na školení, lektor přijede přímo k Vám. Kurzy realizujeme i v odpoledních hodinách nebo v sobotu.


Výhody

 • Finanční úspora při větších skupinách.
 • Časová úspora.
 • Eliminace roztříštěnosti péče díky jednotnému vzdělávání zaměstnanců.
 • Přesnější zasazení vzdělávání do prostředí poskytované služby.
 • Vyšší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu.
 • Možnost naplánování kurzu s ohledem na časové a personální možnosti organizace.
 • Upevnění týmové spolupráce.
 • Výhodnější ceny při dlouhodobější spolupráci s Institutem vzdělávání.

Kdo jsme

Patříme k největším vzdělávacím institucím v České republice v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Naší ambicí je stát se partnerem poskytovatelů sociálních služeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků. Chceme se podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání a být jedním z článků přispívajících ke zvyšování kvality nabízených sociálních služeb.

Odborná literatura

Pro Vaše vzdělávání by se Vám mohly hodit odborné publikace. Jejich nabídku naleznete v našem e-shopu.

Přejít do eshopu