Aktuální otevřené kurzy

Práce s riziky při poskytování sociálních služeb

Datum konání: 25.10.2016

Vzdělávací program poskytne základní orientaci v problematice práce s riziky. Účastníci se dozvědí, jak postupovat při ošetření rizik s cílem zajistit na jedné straně ochranu uživatelů (jejich zdraví, života, majetku), na straně druhé ochránit základní lidská práva a svobody uživatelů. Naučí se identifikovat střety zájmů při poskytování služeb a stanovit pravidla pro řešení těchto střetů zájmů.

Zobrazit

Přístup orientovaný na člověka

Datum konání: 25.10.2016

Účastník kurzu získá nejen nové teoretické poznatky, jak lépe komunikovat s klienty s různými potřebami, ale při skupinových nácvicích si také vyzkouší, jak tyto přístupy aplikovat v praxi. Pochopí důležitost aktivního naslouchání a nedirektivní práce s uživatelem. Díky vhledu do terapeutických a komunikačních možností vycházejících z přístupu orientovaného na člověka pozná nové možnosti, jak efektivněji pracovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí.

Zobrazit

Demence v obrazech

Datum konání: 26.10.2016

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Jsou připravené dvě varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost naučit se adekvátně řešit různé situace při péči o lidi s demencí.

Zobrazit

Kurzy

Otevřené vzdělávací kurzy

Institut vzdělávání nabízí širokou škálu akreditovaných kurzů ve školicích místnostech v Praze, Brně, Ostravě a Táboře. Kurzy připravujeme pro pracovníky sociálních služeb na všech pozicích. Naší snahou je, aby kurzy byly co nejvíce zaměřené na praxi a byly interaktivní. Témata jsou průběžně aktualizována na základě nejnovějších poznatků a nabídka je pravidelně rozšiřována o nově akreditované vzdělávací programy.


Výhody

 • Cenová dostupnost (nižší ceny pro členy APSS ČR a členy profesních svazů).
 • Výběr ze široké nabídky témat.
 • Místa konání ve školicích místnostech po celé ČR.
 • Větší výběr termínů jednoho tématu v rámci roku.
 • Výměna zkušeností a dobré praxe mezi účastníky z různých organizací.
 • Anonymnější prostředí vedoucí k větší uvolněnosti účastníků.
 • Možnost rychlého vyřešení aktuální potřeby dalšího vzdělávání u jednotlivých zaměstnanců.

Kurzy „na klíč“
pro organizace

Zrealizujeme pro Vaši organizaci kurz až pro 25 účastníků na jakékoli téma z naší nabídky. Nemusíte složitě posílat své zaměstnance na školení, lektor přijede přímo k Vám. Kurzy realizujeme i v odpoledních hodinách nebo v sobotu.


Výhody

 • Finanční úspora při větších skupinách.
 • Časová úspora.
 • Eliminace roztříštěnosti péče díky jednotnému vzdělávání zaměstnanců.
 • Přesnější zasazení vzdělávání do prostředí poskytované služby.
 • Vyšší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu.
 • Možnost naplánování kurzu s ohledem na časové a personální možnosti organizace.
 • Upevnění týmové spolupráce.
 • Výhodnější ceny při dlouhodobější spolupráci s Institutem vzdělávání.

Kdo jsme

Patříme k největším vzdělávacím institucím v České republice v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Naší ambicí je stát se partnerem poskytovatelů sociálních služeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků. Chceme se podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání a být jedním z článků přispívajících ke zvyšování kvality nabízených sociálních služeb.

Odborná literatura

Pro Vaše vzdělávání by se Vám mohly hodit odborné publikace. Jejich nabídku naleznete v našem e-shopu.

Přejít do eshopu