Aktuální otevřené kurzy

Sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů

Datum konání: 07.10.2016

9.00 - 9.45 KRIMIGAME – preventivně-vzdělávací hra pro NZDM, 9.45 – 10.30 Mobilní klub aneb NZDM na kolečkách, 10.45 – 11.30 Nízkoprahový think tank aneb Otevřený blok pro sdílení témat z praxe

Zobrazit

Velká novela zákona o sociálních službách

Datum konání: 10.10.2016

Aktuální informace o stavu legislativního procesu. Představení rozsahu návrhu z meziresortního připomínkového řízení s uvedením stanovisek APSS ČR k jednotlivým bodům.

Zobrazit

Specifika komunikace se seniory

Datum konání: 13.10.2016

Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti při komunikaci s touto cílovou skupinou. Praktickým způsobem se účastníci naučí rozlišovat mezi pomocí a kontrolou, budou vnímat lépe své profesní hranice, ve kterých se jim bude lehčeji a efektivněji pracovat. Kurz je dále zaměřen na takové vedení rozhovoru a používání takových otázek, které účastníkům umožní dostat se efektivně k požadovanému cíli, lépe rozpoznat potřeby klientů a jejich skutečná přání a osobní cíle. Celý kurz je prokládán praktickými cvičeními a nácviky.

Zobrazit

Kurzy

Otevřené vzdělávací kurzy

Institut vzdělávání nabízí širokou škálu akreditovaných kurzů ve školicích místnostech v Praze, Brně, Ostravě a Táboře. Kurzy připravujeme pro pracovníky sociálních služeb na všech pozicích. Naší snahou je, aby kurzy byly co nejvíce zaměřené na praxi a byly interaktivní. Témata jsou průběžně aktualizována na základě nejnovějších poznatků a nabídka je pravidelně rozšiřována o nově akreditované vzdělávací programy.


Výhody

 • Cenová dostupnost (nižší ceny pro členy APSS ČR a členy profesních svazů).
 • Výběr ze široké nabídky témat.
 • Místa konání ve školicích místnostech po celé ČR.
 • Větší výběr termínů jednoho tématu v rámci roku.
 • Výměna zkušeností a dobré praxe mezi účastníky z různých organizací.
 • Anonymnější prostředí vedoucí k větší uvolněnosti účastníků.
 • Možnost rychlého vyřešení aktuální potřeby dalšího vzdělávání u jednotlivých zaměstnanců.

Kurzy „na klíč“
pro organizace

Zrealizujeme pro Vaši organizaci kurz až pro 25 účastníků na jakékoli téma z naší nabídky. Nemusíte složitě posílat své zaměstnance na školení, lektor přijede přímo k Vám. Kurzy realizujeme i v odpoledních hodinách nebo v sobotu.


Výhody

 • Finanční úspora při větších skupinách.
 • Časová úspora.
 • Eliminace roztříštěnosti péče díky jednotnému vzdělávání zaměstnanců.
 • Přesnější zasazení vzdělávání do prostředí poskytované služby.
 • Vyšší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu.
 • Možnost naplánování kurzu s ohledem na časové a personální možnosti organizace.
 • Upevnění týmové spolupráce.
 • Výhodnější ceny při dlouhodobější spolupráci s Institutem vzdělávání.

Kdo jsme

Patříme k největším vzdělávacím institucím v České republice v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Naší ambicí je stát se partnerem poskytovatelů sociálních služeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků. Chceme se podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání a být jedním z článků přispívajících ke zvyšování kvality nabízených sociálních služeb.

Odborná literatura

Pro Vaše vzdělávání by se Vám mohly hodit odborné publikace. Jejich nabídku naleznete v našem e-shopu.

Přejít do eshopu