Institut vzdělávání

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS ČR) rozšiřuje své aktivity do oblasti rozvoje lidských zdrojů. Od začátku roku 2010 zahájil činnost Institut vzdělávání APSS ČR s cílem vytvářet a zajišťovat kvalitní vzdělávací programy splňující veškeré podmínky a náležitosti celoživotního i kvalifikačního vzdělávání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Institut vzdělávání APSS ČR realizuje od března 2010 řadu akreditovaných kurzů a školících akcí pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách po celé České republice. Nabízí jak kvalifikační kurzy, tak i široké spektrum školících akcí, jejichž absolvování napomůže účastníkům obnovovat si znalosti, upevňovat dovednosti či doplňovat kvalifikaci v sociálních službách. Součástí nabídky jsou i specializované vzdělávací programy pro sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky i vedoucí pracovníky, zaměřené nejen na odborná či praktická témata přínosná pro výkon sociální práce a zdravotní péče, ale i na rozvoj manažerských kompetencí a moderních metod řízení nezbytných pro poskytování stále se rozvíjejících a kvalitních služeb.

Ambicí Institutu vzdělávání APSS ČR je stát se partnerem poskytovatelů i zadavatelů sociálních služeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků, podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání a být přínosným při zvyšování veřejné informovanosti o všech aspektech sociálních služeb. Zárukou kvality vzdělávacích akcí je tým odborných a zkušených lektorů mající teoretické poznatky i praktické zkušenosti. Akreditované kurzy a školící akce jsou určeny:

 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v sociálních službách,
 • zdravotnickým pracovníkům,
 • vedoucím pracovníkům,
 • fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči,
 • zájemcům aspirujícím na výkon profese v sociálních službách,
 • široké veřejnosti.

Institut vzdělávání APSS ČR nabízí pro zajištění regionální a celorepublikové dostupnosti kurzů:

 • regionální otevřené kurzy u spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb,
 • vzdělávání na klíč u poskytovatele sociálních služeb,
 • otevřené kurzy v sídle Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře,
 • dle dohody a zájmu poskytovatelů.

Lektoři Institutu vzdělávání APSS ČR budou využívat interaktivní metody vzdělávání:

 • přednášky, teoretické výklady a prezentace lektorů,
 • práce s modelovými kasuistikami,
 • modelování, hraní rolí a strukturovaná pozorování,
 • práce s vybranými odbornými zdroji včetně řízeného samostudia,
 • řízené diskuse, brainstorming, workshopy a zpětné vazby, apod.

Doprovodné služby

 • základní občerstvení (čaj, káva, voda, obložený chlebíček, sladké pečivo, ovoce)
 • výukové materiály, doporučená literatura
 • osvědčení o absolvování kurzu a splnění zákonné povinnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách


 

 

 

 

Novinky

GERONTOOBLEK SI VYZKOUŠELY I DĚTI

06.05.2016

Žáci základní školy v Jirkově si vyzkoušely, jak se cítí senioři.
více

Archiv novinek

Kontakt

logo apss cr

APSS ČR

Vančurova 2904

390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332

E-mail: apsscr@apsscr.cz

Web: www.apsscr.cz

Partneři

Hartmann rico logo

Hlavní partner Institutu
vzdělávání APSS ČR.

Realizace webu

iresoft.cz logo


© 2011 IRESOFT s.r.o.