Ceník

Pokud u kurzu není uvedeno jinak platí:

Cena otevřených seminářů:

690 / 790 Kč pro členy APSS ČR (6 hodin)
790 / 890 Kč pro členy APSS ČR (8 hodin)
1190 / 1290 Kč pro nečleny APSS ČR

Cena kurzů  "na klíč" (max. počet účastníků 25, pokud není stanoveno jinak):

Pro členy APSS ČR:

 • klasické kurzy: 13 900 Kč (za 6 hodin) a 14 790 Kč (8 hodin)
 • unikátní semináře (kromě semináře Pokojná smrt): 15 790 Kč 
 • v připadě kurzu na téma Validace podle Naomi Feilové (8 hodin) 19 990 Kč. 

Pro nečlenské organizace:

 • 14 490 Kč (za 6 hodin) a 15 990 Kč (8 hodin)
 • unikátní semináře: 16 990 Kč
 • v případě kurzů na téma Validace podle Naomi Feilové (8 hodin) 20 990 Kč
Příplatek za víkendový termín 500 Kč.
Příplatek za každého účastníka navíc, který bude dopsán nad limit do prezenční listiny - 500 Kč.
 
 
Podmínky:
 • Přihláška se stává závaznou v momentě elektronického přihlášení na www.institutvzdelavani.cz.
 • Zaregistrovaný účastník / objednavatel obdrží potvrzovací e-mail o přihlášení na kurz (v případě, že jste takový e-mail neobdrželi, vyžádejte si ho na adrese administrativa@apsscr.cz).
 • Objednavatel kurzu dává souhlas APSS ČR se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účelem aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů uvedených v zákoně č. 108/2006, sb., o sociálních službách. Osobní údaje účastníka zahrnují jméno, příjmení, titul, datum a místo narození. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují název organizace, IČ, DIČ, adresu apod.
 • Osvědčení/potvrzení o účasti obdrží účastník, který osobně podepsal prezenční listinu a který absolvoval celý kurz.
 
Storno podmínky:
Otevřený kurz:
 • Zaregistrovaný účastník / objednavatel se může z otevřeného kurzu odhlásit  zasláním e-mailu na adresu administrativa@apsscr.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu  o odhlášení z kurzu mu bude ze strany APSS ČR zasláno bez zbytečného odkladu.
 • Odhlášení z kurzu bez stornopoplatku lze provést nejpozději sedmý pracovní den před konáním objednaného kurzu. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován.
 • V případě zrušení účasti nejpozději čtvrtý pracovní den před realizací kurzu hradí účastník stornopoplatek ve výši 50 % z účastnického poplatku.
 • V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dní před konáním semináře bude účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku. 
 • V obou předchozích případech bude přihlášenému zaslána faktura se splatností 14 dní.
 • Pokud se nemůže zaregistrovaný účastník kurzu z jakýchkoliv nenadálých důvodů zúčastnit, má možnost za sebe poslat náhradníka / náhradnici. Závazná přihláška je bezplatně přenositelná na jinou osobu.
 • Stornopoplatek nebude účtován zaregistrovanému účastníkovi v případě, že kurz zruší APSS ČR.
 • V případě předčasného ukončení vzdělávání bez zavinění APSS ČR jí nevzniká povinnost vrátit zaplacenou cenu kurzu ani její poměrnou část. APSS ČR však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 
Kurz "na klíč":
 • Objednávka kurzu se stává platnou v okamžiku potvrzení termínu konání semináře ze strany objednatele i dodavatele. 
 • Seminář "na klíč" je určen pouze pro zaměstnance objednávající organizace.
 • Při účasti zaměstnanců z jiných organizací lze postupovat dvěma způsoby:
 1. Částka za bude seminář rozdělena mezi účastnické organizace poměrem podle počtu účastníků z jednotlivých organizací a bude ze strany APSS ČR fakturována každé organizací zvlášť.
 2. Celková částka za kurz je fakturována objednávající organizaci. Ta kurz nabízí zaměstnancům z jiných organizací za účastnický poplatek. V tomto případě bude objednavateli dofakturována částka stanovená podle výše tohoto účastnického poplatku a počtu těchto účastníků.
 • Objednávku semináře lze ze strany objednatele zrušit bez stornopoplatku 21 dní před jeho konáním.
 • V případě zrušení objednávky ze strany objednavatele 20 a méně dní bude účtován stornopoplatek ve výši 30 % ze sjednané ceny kurzu, pokud nedojde k jiné dohodě.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo v závažných případech změnit datum konání kurzu po dohodě s objednavatelem.