Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků):

  • Výběr kurzů:
  • zobrazit vše
  •     
  •     

Práce s rodinou uživatele sociálních služeb

Datum konání:
09.09.2016
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Seminář odpovídá na otázky poskytovatelů sociálních služeb, kteří se setkávají s rozdílnými představami svých uživatelů a jejich rodin. Účastníci semináře získají nový pohled na práci s nespokojenou rodinou či uživatelem, který pod vlivem své rodiny nespolupracuje a stává se problémovým klientem. Upevní si znalosti technik řešení konfliktů a posílí své kompetence o nové pohledy na řešení problémů novými a alternativními způsoby práce s rodinou.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč

Pracovní setkání členů sekce sociálních pracovníků APSS ČR

Datum konání:
13.09.2016
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Sociální pracovník
Místo konání:
restaurace Nadsklepí, Novosady 156, Lipník nad Bečvou
Počet hodin:
4
přihlásit do kurzu

Pracovní setkání členů sekce sociálních pracovníků APSS ČR

Datum konání:
23.09.2016
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Sociální pracovník
Místo konání:
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Počet hodin:
4
přihlásit do kurzuinfo

Individuální plánování se zaměřením na pečovatelské služby

Datum konání:
26.09.2016
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Středisko sociálních služeb, Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč

Základy manipulace a rehabilitace s klienty, škola zad

Datum konání:
27.09.2016
Lektor:
Bc. Milan Prudký
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Středisko sociálních služeb, Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Účastník bude zvládat základní úkony rehabilitačního ošetřovatelství tj. uvědomí si, co znamená pojem ošetřovatelství a rehabilitace a jaké je jejich vzájemné propojení. Naučí se následující činnosti: správné polohování, pasivní cvičení, kondiční a aktivní cvičení, dechové cvičení, vertikalizace klienta, nácvik chůze a soběstačnosti klientů, použití kompenzačních pomůcek. Dále se naučí základní principy školy zad, aby nedocházelo k poškození jeho páteře při práci s klienty i mimo práci. V praktické části nacvičí správnou manipulaci s klienty.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč

Mozkový jogging - trénink paměti

Datum konání:
29.09.2016
Lektor:
PhDr. Zuzana Pavlíková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Středisko sociálních služeb, Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Obsahem kurzu je zmapování možnosti mozkových hemisfér a každodenního "mozkového joggingu". Během kurzu se účastníci naučí používat techniku Mind Mapping k řešení problémů. Dozví se, jak si osvojit základní mnemotechnické pomůcky pro využití potenciálu paměti. Získané poznatky budou moci uplatnit nejen v osobním životě, ale i v práci se seniory v rámci aktivizačních činností.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč

Sestra v sociálních službách

Datum konání:
30.09.2016
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Počet hodin:
20
Seminář je dvoudenní! 30.9.2016 od 13.00 hod 1.10.2016 od 8.00 do 18.00 hod.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
3900 Kč / 3900 Kč

Specifika komunikace se seniory

Datum konání:
13.10.2016
Lektor:
Mgr. Lubomír Pelech
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti při komunikaci s touto cílovou skupinou. Praktickým způsobem se účastníci naučí rozlišovat mezi pomocí a kontrolou, budou vnímat lépe své profesní hranice, ve kterých se jim bude lehčeji a efektivněji pracovat. Kurz je dále zaměřen na takové vedení rozhovoru a používání takových otázek, které účastníkům umožní dostat se efektivně k požadovanému cíli, lépe rozpoznat potřeby klientů a jejich skutečná přání a osobní cíle. Celý kurz je prokládán praktickými cvičeními a nácviky.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč

Přístup orientovaný na člověka

Datum konání:
13.10.2016
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Účastník kurzu získá nejen nové teoretické poznatky, jak lépe komunikovat s klienty s různými potřebami, ale při skupinových nácvicích si také vyzkouší, jak tyto přístupy aplikovat v praxi. Pochopí důležitost aktivního naslouchání a nedirektivní práce s uživatelem. Díky vhledu do terapeutických a komunikačních možností vycházejících z přístupu orientovaného na člověka pozná nové možnosti, jak efektivněji pracovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč

Vzpomínkové aktivity s klienty v sociálních službách

Datum konání:
14.10.2016
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Účastníci semináře obdrží základní informace o metodě vzpomínek a jejím využití v práci s klienty sociálních služeb, především se seniory a osobami s demencí. Kurz zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů. Cílem kurzu je také podporovat absolventy ve vlastní kreativitě a aktivní práci při aktivizaci seniora.
přihlásit do kurzuinfo
Cena (člen APSS ČR / nečlen):
790 Kč / 1190 Kč
1 2 3 4

Kontakt

logo apss cr

APSS ČR

Vančurova 2904

390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332

E-mail: apsscr@apsscr.cz

Web: www.apsscr.cz

Partneři

Hartmann rico logo

Hlavní partner Institutu
vzdělávání APSS ČR.

Realizace webu

iresoft.cz logo


© 2011 IRESOFT s.r.o.