Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Jak se bránit nátlakovým metodám

Datum konání:
28.04.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Jaroslava Chaloupková
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka

Změny v odbornosti 913 pro rok 2017 a dále

Datum konání:
02.05.2017
Lektor:
Markéta Horesh , Bc. Iva Boháčková
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem semináře je zefektivnění úhrad poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění, modelace možných rizik a jejich eliminace při vykazování odbornosti 913 způsob vykazování poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče v odbornosti 913 dle MNK-10 a vedení vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Práce s riziky při poskytování sociálních služeb

Datum konání:
05.05.2017
Lektor:
Bc. Jan Syrový
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Vzdělávací program poskytne základní orientaci v problematice práce s riziky. Účastníci se dozvědí, jak postupovat při ošetření rizik s cílem zajistit na jedné straně ochranu uživatelů (jejich zdraví, života, majetku), na straně druhé ochránit základní lidská práva a svobody uživatelů. Naučí se identifikovat střety zájmů při poskytování služeb a stanovit pravidla pro řešení těchto střetů zájmů.

Kufr plný vzpomínek - úvod do vzpomínkových aktivit

Datum konání:
09.05.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Rakovice, Rakovice 32, 398 04
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

„Naučila jsem se vzpomínat až jako stará. Představuji si, že jsem vlak na kolejích a dojíždím téměř na konečnou. Za mnou zůstává mnoho stanic a krajin. Někdy jsem je cestou ani nevnímala, ale teprve teď vidím, že se mi tam líbilo a ráda na ně vzpomínám. Protože mé budoucnosti už zbývá málo, ale minulosti neustále přibývá.“

Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích

Datum konání:
11.05.2017
Lektor:
Mgr. Tomáš Ergens DiS.
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Téma bude zasazeno do kontextu různých typů služeb a různých oblastí podpory klientů služeb. Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné strategie komunikace s klienty pro dosažení cílů služby a změny nepříznivé situace klientů. Pozornost bude věnována zodpovědnosti za plnění cílů služby, sebereflexi vlastních komunikačních strategií, osobnostním bariérám v efektivitě komunikace a zkušenostem z praxe.

Poskytování sociální služby a výkon veřejného opatrovnictví

Datum konání:
12.05.2017
Lektor:
Mgr. Petr Mach
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Konflikt a jeho řešení

Datum konání:
15.05.2017
Lektor:
Mgr. Petra Kluzová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři se naučíte, jak rozpoznat blížící se konflikt a jak se ho pokud možno vyvarovat. V případě, že ke konfliktu dojde, získáte informace o tom, jakými možnými způsoby konflikt vyřešit a jaký styl řešení konfliktu se hodí v dané situaci. Získané informace si upevníte v rámci praktických nácviků řešení konfliktu a v rámci simulovaných případů z praxe.

Individuální plánování se zaměřením na pečovatelské služby

Datum konání:
15.05.2017
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je Objasnit smysl, podstatu a principy individuálního plánování v souladu se zákonem o sociálních službách. Kurz je zaměřen na pečovatelské služby, pozornost bude věnována rozboru konkrétních problémových situací a rozpoznání nových, skrytých možností.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Aktivizace uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
15.05.2017
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem aktivizace uživatelů seniorů, mentálně nebo kognitivně znevýhodněných osob a osob s kombinovaným postižením. Posluchači budou seznámeni s významem aktivizace, s jejími principy a druhy. Budou probrány techniky a terapie, z kterých aktivizace vychází. se zaměřením na ergoterapii, arteterapii, reminiscenci a kognitivní rehabilitaci.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Inspekce kvality sociálních služeb

Datum konání:
16.05.2017
Lektor:
JUDr. Eduard Kaplan
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
4
Cena:
590 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)