Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Vitalita a zdraví na talíři seniorů - 2. díl

Datum konání:
24.05.2018
Lektor:
Ing. Zdeněk Hladík
Cílová skupina:
Ostatní
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
4
Cena:
890 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Interaktivní vzdělávání pro kuchařky a kuchaře, kteří připravují pokrmy seniorům, a nejen pro ně. Seminář volně navazuje na 1. díl vzdělávání, který proběhl na podzim 2017. Témata kurzu: luštěniny chytře, chutně a bez nadýmání, tipy na luštěninové pokrmy, bezmasé pokrmy pro seniory, zdravé dochucování, kvašená zelenina na talířích seniorů, nutričně zajímavé suroviny pro seniory, klíčky, ořechy a semínka, kulinářské zajímavosti a tipy.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka

Vitalita a zdraví na talíři seniorů - 2. díl

Datum konání:
25.05.2018
Lektor:
Ing. Zdeněk Hladík
Cílová skupina:
Ostatní
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
4
Cena:
890 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Interaktivní vzdělávání pro kuchařky a kuchaře, kteří připravují pokrmy seniorům, a nejen pro ně. Seminář volně navazuje na 1. díl vzdělávání, který proběhl na podzim 2017. Témata kurzu: luštěniny chytře, chutně a bez nadýmání, tipy na luštěninové pokrmy, bezmasé pokrmy pro seniory, zdravé dochucování, kvašená zelenina na talířích seniorů, nutričně zajímavé suroviny pro seniory, klíčky, ořechy a semínka, kulinářské zajímavosti a tipy.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Demence v obrazech

Datum konání:
25.05.2018
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní komunikaci s člověkem s demencí.

Validace podle Naomi Feilové II

Datum konání:
29.05.2018
Lektor:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
1390 Kč / 1690 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Druhý díl kurzu bude zaměřen především na praktickou stránku konceptu Validace. Účastníkům kurzu budou na podkladě již získaných teoretických znalostí předkládány jednotlivé modelové situace, praktická cvičení a videoukázky. Během kurzu budou mít účastníci celou řadu příležitostí poznat a vyzkoušet si jednotlivé metodické přístupy pro konkrétní fázi dezorientace. Lektorka rovněž představí alternativu práce se skupinou a zásady vedení validační skupiny.

Náměty pro tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
29.05.2018
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem vzdělávacího programu je získání orientace v problematice individuálního plánování a naučení se vycházet z právní úpravy pro sociální služby. Účastník se naučí respektovat to, že účelem poskytování sociálních služeb je sociální začlenění. Dále bude vysvětlen pojem "klíčový pracovník", účastník si vytvoří nový ucelený a správný postoj k pocitům svým, a dokáže tak vytvářet skutečný cíl uživatele ne „svůj“.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Etická komunikace s lidmi s mentálním postižením

Datum konání:
31.05.2018
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Mozkový jogging - trénink paměti

Datum konání:
01.06.2018
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vysvětlit účastníkům základní principy fungování lidské paměti. Účastníci tohoto semináře získají povědomí o vztahu paměti s pozorností, představivostí, motivací, emocí, životosprávou a stárnutím. Obsahem kurzu je zmapování možnosti mozkových hemisfér a každodenního „mozkového joggingu.“ Během kurzu se účastníci naučí používat techniku Mind Mapping k řešení problémů. Dozví se, jak si osvojit základní mnemotechnické pomůcky pro využití potenciálu paměti. Získají návod, jak si zapamatovat chtěné a zapomenout na nechtěné. Účastníci tréninku posílí své sebevědomí a sebejistotu. Získané poznatky budou moci uplatnit nejen v osobním životě, ale i v práci se seniory v rámci aktivizačních činností.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Práce s klienty pod vlivem návykových látek

Datum konání:
01.06.2018
Lektor:
Mgr. Ondřej Čalovka
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Každá návyková látka má svoje očekávané i neočekávané účinky, rizika a specifika. Cílem kurzu je účastníky seznámit s účinky a projevy akutní intoxikace nejčastěji užívanými návykovými látkami (vč. alkoholu). Účastníci budou seznámeni s typickými projevy odvykacích stavů a jejich riziky, dále s riziky předávkování a možnostmi první pomoci při předávkování. Kurz se věnuje i specifikům komunikace s intoxikovaným klientem.

Manipulativní chování a jak se mu bránit

Datum konání:
04.06.2018
Lektor:
Mgr. Jaromír Basler
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Setkáváte se s nátlakovým chováním a manipulací ať již ze strany klientů, kolegů či dalších lidí, s kterými přicházíte při výkonu svého povolání do kontaktu? Na kurzu získáte základní informace o tom, co jsou to nátlakové metody a nátlakové chování, jak se projevuje manipulace a jak se proti takovému chování bránit. Kurz je zaměřen jak na teoretické znalosti v dané problematice, tak na získání praktických dovedností, které jsou nezbytnou součástí kvalitního poskytování služeb.

Kompetentní manažer

Datum konání:
05.06.2018
Lektor:
PhDr. Dagmar Úlehlová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Program zahrnuje jak teoretické oblasti v kontextu pojetí osobnosti, role a kompetencí manažera působícího v sociálních službách, tak praktický nácvik klíčových manažerských rozhovorů. Praktický nácvik bude veden formou videotréninku se zpětnou vazbou. Nedílnou součástí programu je seznámení účastníků s procesy sebeřízení v manažerské praxi a s možnostmi zvládání psychosociální zátěže.