Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
01.11.2016
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Středisko sociálních služeb, Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz seznámí účastníky s legislativním ukotvením inspekcí kvality sociálních služeb, s celým průběhem inspekce, jejím předmětem, inspekčním protokolem, s nápravnými opatřeními a rizikovými oblastmi při naplňování standardů kvality a dalšími zákonnými požadavky. Účastníci kurzu získají možnost diskutovat nejobávanější oblasti inspekce z pohledu poskytovatelů apod. V kurzu budou uvedeny a diskutovány příklady dobré praxe poskytovatelů, nejobávanější kontrolované oblasti a nejčastějších pochybení poskytovatelů sociálních služeb.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách

Datum konání:
02.11.2016
Lektor:
PaedDr. Vladimír Šik Ph.D.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Středisko sociálních služeb, Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář odpovídá na otázky po efektivnosti sociální práce, na otázky, jak má vypadat šetrná a ohleduplná práce s klienty, zda má motivace společný jmenovatel s manipulací či nikoliv. Seznámí se základními technikami správné a vhodné motivace uživatelů.

Problematika psychických poruch a problémů pro pracovníky v sociálních službách

Datum konání:
02.11.2016
Lektor:
Mgr. Petra Štarková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Absolvent tohoto kurzu si osvojí nebo obnoví znalosti o základních psychologických problémech, s kterými se může při své práci v sociálních službách setkat. Dále si pak absolventi osvojí základní znalost a přehled o nejčastějších psychických poruchách, jejich klasifikaci dle MKN 10, jejich příznacích a projevech, a také základní nástin toho, jak se ke klientovi s určitým typem psychické poruchy chovat a jak s ním pracovat.

Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám

Datum konání:
04.11.2016
Lektor:
Marcela Doudová MBA
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Středisko sociálních služeb, Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři je probrána metodika pro pořizování a předávání dokladů na VZP, dále způsob vedení zdravotnické dokumentace, její obsah. Účastníci budou seznámeni s kontrolní činností ZP. Mohou si přinést na seminář vzor zápisu zdravotnické dokumentace (bez identifikačních prvků pacienta), aby byla možnost ukázat v konkrétních příkladech, kde dochází k chybám.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Problematika aktivizace uživatelů a praktické nácviky

Datum konání:
07.11.2016
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem aktivizace u uživatelů seniorů, mentálně nebo kognitivně znevýhodněných uživatelů a u osob s kombinovaným postižením. Účastníci kurzu se budou orientovat v základech plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných s ohledem na potřeby klienta.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v sociálních službách

Datum konání:
08.11.2016
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy alternativní a augmentativní komunikace. S metodami, které lze se při AAK využívají a které zahrnují všechny formy dorozumíváni. Metodami, které doplňují nebo nahrazuji řeč, ať už přechodně nebo trvale.

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Datum konání:
10.11.2016
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Dvoudenní seminář pro zdravotnický management pobytových zařízení

Datum konání:
10.11.2016
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Hotel Gold Chotoviny
Cena:
2290 Kč / 2990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

V rámci dvoudenního semináře, který je určen zejména pro zdravotnický management pobytových zařízení sociálních služeb se podrobně budete věnovat pravidlům pro vykazování odbornosti 913. V oblasti práva se podrobně seznámíte s porušením pracovní kázně a jeho důsledky. Zveme Vás ale i na téma "Jaké budou záměry ČR v oblasti dlouhodobé péče" či na další semináře např. Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemoci. Nelze opomenout ani večerní posezení s hudbou v krásném prostředí hotelu Gold v Chotovinách u Tábora http://www.hotelchotoviny.cz/

Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám

Datum konání:
15.11.2016
Lektor:
Marcela Doudová MBA
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

a semináři je probrána metodika pro pořizování a předávání dokladů na VZP, dále způsob vedení zdravotnické dokumentace, její obsah. Účastníci budou seznámeni s kontrolní činností ZP. Mohou si přinést na seminář vzor zápisu zdravotnické dokumentace (bez identifikačních prvků pacienta), aby byla možnost ukázat v konkrétních příkladech, kde dochází k chybám.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Inspekce kvality sociálních služeb

Datum konání:
15.11.2016
Lektor:
JUDr. Eduard Kaplan
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
4
Cena:
590 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)