Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Virtuální realita - demence

Datum konání:
21.02.2020
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka

Virtuální realita - demence

Datum konání:
24.02.2020
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Pečovatelská Služba Města Dvůr Králové nad Labem, Sadová 2755
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Virtuální realita - demence

Datum konání:
25.02.2020
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Pečovatelská Služba Města Dvůr Králové nad Labem, Sadová 2755
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Virtuální realita - demence

Datum konání:
26.02.2020
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Pečovatelská Služba Města Dvůr Králové nad Labem, Sadová 2755
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Jak zvýšit sebevědomí svoje, svých kolegů a klientů

Datum konání:
28.02.2020
Lektor:
Mgr. Roman Pešek
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz se zaměřuje vymezení pojmu sebevědomí, jak a podle čeho se přiměřeně sebevědomý člověk pozná, jak přemýšlí, jak zachází se svými emocemi, jaké vlivy sebevědomí utváří (geny, výchovné vlivy, různé životní zážitky) a jakými způsoby své nízké sebevědomí posilovat. Budou představeny modely schematerapie a kognitivně behaviorální terapie (KBT), které srozumitelným způsobem sebevědomí definují a nabízí mnoho metod, jak sebevědomí zvyšovat, včetně asertivních neverbálních a verbálních dovedností jako jsou dovednost sebeocenění, ocenění druhých, přijetí komplimentu, žádost o laskavost, odmítání, sdělování a přijímání kritiky.

Chronické hojení ran

Datum konání:
28.02.2020
Lektor:
PhDr. Mgr. Miroslava Kubicová Ph.D.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Chronické rány ovlivňují celkovou kvalitu života a jsou považovány za socioekonomický problém. V současné době je při léčbě akutních i chronických ran upřednostňována metoda tzv. vlhkého hojení. Metoda vlhkého hojení ran byla známá již ve středověku. Jedná se o nejvíce upřednostňovaný postup při léčbě akutních i chronických ran. Seminář  je zaměřen na specifika poskytování ošetřovatelské péče u klientů s porušením kožní a tkáňové integrity s využitím možností vlhkého hojení ran. Cílem semináře je získat lepší orientaci v problematice léčby chronických ran a prohloubení znalostí při poskytování ošetřovatelské péče. Na základě získaných poznatku z problematiky ošetřovatelské péče budou účastníci semináře schopni implementovat poznatky do přímé ošetřovatelské péče.

 

 

Jak na média a krizovou komunikaci v sociálních službách

Datum konání:
28.02.2020
Lektor:
Ing. Hana Hejsková
Cílová skupina:
management
Místo konání:
SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno
Počet hodin:
8
Cena:
3490 Kč / 3890 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Chceta vědět, jak bránit pověst organizace v případě nenadálé události? Jaké jsou varianty, zákonitosti a nástroje krizové komunikace s médii? Jaké je to stát pod tlakem před televizní kamerou? Jak obrátit při správném postupu pohromu v příležitost? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v tomto semináři. Součástí kurzu je i praktický nácvik natáčení na kameru.

Virtuální realita - demence

Datum konání:
02.03.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Virtuální realita - demence

Datum konání:
03.03.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Vykazování na zdravotní pojišťovny v odbornosti 913

Datum konání:
03.03.2020
Lektor:
Bc. Iva Boháčová, DiS.; Markéta Horesh
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, management, ekonom
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsah semináře: vyhláška MZ ČR platná pro rok 2020, metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence, zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení, předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období, úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, vykazování na ZP, ORP a jeho vyplňování, spolupráce s ošetřujícím PLD, registrační listy a jejich dostupnost, spolupráce ze ZP

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka