Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků):

Výběr kurzů

 
 

Sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů

Datum konání:
07.10.2016
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ostatní
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
2,5
Cena:
150 Kč / 150 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

9.00 - 9.45 KRIMIGAME – preventivně-vzdělávací hra pro NZDM, 9.45 – 10.30 Mobilní klub aneb NZDM na kolečkách, 10.45 – 11.30 Nízkoprahový think tank aneb Otevřený blok pro sdílení témat z praxe

Velká novela zákona o sociálních službách

Datum konání:
10.10.2016
Lektor:
Mgr. Petr Hanuš
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
4
Cena:
590 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Aktuální informace o stavu legislativního procesu. Představení rozsahu návrhu z meziresortního připomínkového řízení s uvedením stanovisek APSS ČR k jednotlivým bodům.

Specifika komunikace se seniory

Datum konání:
13.10.2016
Lektor:
Mgr. Lubomír Pelech
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti při komunikaci s touto cílovou skupinou. Praktickým způsobem se účastníci naučí rozlišovat mezi pomocí a kontrolou, budou vnímat lépe své profesní hranice, ve kterých se jim bude lehčeji a efektivněji pracovat. Kurz je dále zaměřen na takové vedení rozhovoru a používání takových otázek, které účastníkům umožní dostat se efektivně k požadovanému cíli, lépe rozpoznat potřeby klientů a jejich skutečná přání a osobní cíle. Celý kurz je prokládán praktickými cvičeními a nácviky.

Přístup orientovaný na člověka

Datum konání:
13.10.2016
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu získá nejen nové teoretické poznatky, jak lépe komunikovat s klienty s různými potřebami, ale při skupinových nácvicích si také vyzkouší, jak tyto přístupy aplikovat v praxi. Pochopí důležitost aktivního naslouchání a nedirektivní práce s uživatelem. Díky vhledu do terapeutických a komunikačních možností vycházejících z přístupu orientovaného na člověka pozná nové možnosti, jak efektivněji pracovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí.

Velká novela zákona o sociálních službách

Datum konání:
13.10.2016
Lektor:
Ing. Daniela Lusková MPA
Cílová skupina:
Ředitel, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Počet hodin:
4
Cena:
590 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Aktuální informace o stavu legislativního procesu. Představení rozsahu návrhu z meziresortního připomínkového řízení s uvedením stanovisek APSS ČR k jednotlivým bodům.

Příprava poskytovatele sociálních služeb na audit kvality

Datum konání:
13.10.2016
Lektor:
Ing, Bc. Jan Sembdner
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci resp. audit dobře připravit a jak postupovat při přípravě, nebo aktualizaci jednotlivých SQ a při odstraňování nedostatků.

Vzpomínkové aktivity s klienty v sociálních službách

Datum konání:
14.10.2016
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci semináře obdrží základní informace o metodě vzpomínek a jejím využití v práci s klienty sociálních služeb, především se seniory a osobami s demencí. Kurz zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů. Cílem kurzu je také podporovat absolventy ve vlastní kreativitě a aktivní práci při aktivizaci seniora.

Mozkový jogging - trénink paměti

Datum konání:
17.10.2016
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem kurzu je zmapování možnosti mozkových hemisfér a každodenního "mozkového joggingu". Během kurzu se účastníci naučí používat techniku Mind Mapping k řešení problémů. Dozví se, jak si osvojit základní mnemotechnické pomůcky pro využití potenciálu paměti. Získané poznatky budou moci uplatnit nejen v osobním životě, ale i v práci se seniory v rámci aktivizačních činností.

Změny v odbornosti 913 pro rok 2016 a dále

Datum konání:
17.10.2016
Lektor:
Markéta Horesh , Bc. Iva Školníková
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem semináře je zefektivnění úhrad poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění, modelace možných rizik a jejich eliminace při vykazování odbornosti 913 způsob vykazování poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče v odbornosti 913 dle MNK-10 a vedení vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

Jak zvládat emoce

Datum konání:
18.10.2016
Lektor:
Mgr. Petra Štarková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je naučit podívat se na emoce pohledem "racionality", rozvinout nejen na teoretické bázi svoji emoční inteligenci a s ní spojené kompetence (využití praktických cvičení a modelových situací) a pochopit principy pozitivní psychologie. Účastníci se naučí identifikovat emoce a pracovat s emocemi u klientů (hlavně s projevy agresivity), dále identifikovat emoce u klienta jako formu účelového chování a projev duševní nemoci. Dozvědí se jednak, jaká je základní pomoc a dovednosti práce s hraničními emocemi vlastními prostředky, a jednak jaké jsou možnosti další odborné podpory.