Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Proměny stáří a geronto-oblek

Datum konání:
01.03.2017
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

S problematikou péče o seniory se při své práci setkáváte téměř celý svůj profesní život. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb. Tento jedinečný projekt realizovalo jako první Švýcarsko a Rakousko a nyní se dostává i do České republiky.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Timemanagement v sociálních službách

Datum konání:
02.03.2017
Lektor:
Mgr. Tomáš Ergens DiS.
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz pomůže všem pracovníkům uvědomit si význam řízení práce v čase, vhodně postupovat při stanovování cílů, plánu, priorit a také pracovat se stresem. Pozornost bude věnovaná technikám pomáhajícím řídit práci v čase, sebepoznání pracovníků a propojení typu člověka, motivace a osobního života k efektivnímu výkonu práce v sociální oblasti.

Kufr plný vzpomínek - vzpomínkové aktivity pro seniory

Datum konání:
03.03.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

„Naučila jsem se vzpomínat až jako stará. Představuji si, že jsem vlak na kolejích a dojíždím téměř na konečnou. Za mnou zůstává mnoho stanic a krajin. Někdy jsem je cestou ani nevnímala, ale teprve teď vidím, že se mi tam líbilo a ráda na ně vzpomínám. Protože mé budoucnosti už zbývá málo, ale minulosti neustále přibývá.“ (Starší ženy)

Financování organizací ÚSC (měst a krajů) v souladu s pravidly veřejné podpory – teorie a praxe

Datum konání:
06.03.2017
Lektor:
Mgr. Miloslav Kvapil
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom, Ostatní
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

„PŘESTUPKY“ , Zákon č. 250/2016 Sb., a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Datum konání:
06.03.2017
Lektor:
JUDr. Vladimír Hort
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kompetentní manažer

Datum konání:
07.03.2017
Lektor:
PhDr. Dagmar Úlehlová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Program zahrnuje jak teoretické oblasti v kontextu pojetí osobnosti, role a kompetencí manažera působícího v sociálních službách, tak praktický nácvik klíčových manažerských rozhovorů. Praktický nácvik bude veden formou videotréninku se zpětnou vazbou. Nedílnou součástí programu je seznámení účastníků s procesy sebeřízení v manažerské praxi a s možnostmi zvládání psychosociální zátěže.

Práce s rodinou uživatele sociálních služeb

Datum konání:
07.03.2017
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář odpovídá na otázky poskytovatelů sociálních služeb, kteří se setkávají s rozdílnými představami svých uživatelů a jejich rodin. Účastníci semináře získají nový pohled na práci s nespokojenou rodinou či uživatelem, který pod vlivem své rodiny nespolupracuje a stává se problémovým klientem. Upevní si znalosti technik řešení konfliktů a posílí své kompetence o nové pohledy na řešení problémů novými a alternativními způsoby práce s rodinou.

Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám

Datum konání:
08.03.2017
Lektor:
Marcela Doudová MBA
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři je probrána metodika pro pořizování a předávání dokladů na VZP, dále způsob vedení zdravotnické dokumentace, její obsah. Účastníci budou seznámeni s kontrolní činností ZP. Mohou si přinést na seminář vzor zápisu zdravotnické dokumentace (bez identifikačních prvků pacienta), aby byla možnost ukázat v konkrétních příkladech, kde dochází k chybám.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Mozkový jogging - trénink paměti

Datum konání:
09.03.2017
Lektor:
PhDr. Zuzana Pavlíková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem kurzu je zmapování možnosti mozkových hemisfér a každodenního "mozkového joggingu". Během kurzu se účastníci naučí používat techniku Mind Mapping k řešení problémů. Dozví se, jak si osvojit základní mnemotechnické pomůcky pro využití potenciálu paměti. Získané poznatky budou moci uplatnit nejen v osobním životě, ale i v práci se seniory v rámci aktivizačních činností.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám

Datum konání:
10.03.2017
Lektor:
Marcela Doudová MBA
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři je probrána metodika pro pořizování a předávání dokladů na VZP, dále způsob vedení zdravotnické dokumentace, její obsah. Účastníci budou seznámeni s kontrolní činností ZP. Mohou si přinést na seminář vzor zápisu zdravotnické dokumentace (bez identifikačních prvků pacienta), aby byla možnost ukázat v konkrétních příkladech, kde dochází k chybám.