Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Etika v obrazech ve službách sociální prevence

Datum konání:
23.01.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele preventivních sociálních služeb, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému.

Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v sociálních službách

Datum konání:
01.02.2017
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy alternativní a augmentativní komunikace. S metodami, které lze se při AAK využívají a které zahrnují všechny formy dorozumívání. Metodami, které doplňují nebo nahrazuji řeč, ať už přechodně nebo trvale.

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Datum konání:
02.02.2017
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Validace podle Naomi Feilové

Datum konání:
03.02.2017
Lektor:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
1290 Kč / 1590 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Validace podle Naomi Feil je metoda, která napomáhá v komunikaci s velmi starými, dezorientovanými osobami. Validace si klade za cíl vcítit se do prožívání starého, dezorientovaného člověka, akceptovat jej takového jaký je, plně jej respektovat a vyjadřovat mu úctu. Dává nám možnost doprovázet staré, dezorientované osoby, vstoupit do jejich vnitřního světa, cítit to, co ony cítí.

Demence v obrazech

Datum konání:
07.02.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Jsou připravené dvě varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost naučit se adekvátně řešit různé situace při péči o lidi s demencí.

Pády seniorů a jejich prevence

Datum konání:
09.02.2017
Lektor:
Mgr. Patrik Burda
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí

Datum konání:
10.02.2017
Lektor:
Mgr. Patrik Burda, Ing. Romana Skála- Rosenbaum
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Absolvent vzdělávacího kurzu získá základní informace ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb nemocným Parkinsonovou nemocí. Na základě jeho znalostí bude schopen vytvářet podmínky pro klienty s Parkinsonovou nemocí tak, aby splňovaly standardy kvality. Bude schopen poradit klientovi, jak se zachovat v těžkých životních situacích pramenících z nemoci, a pomůže klientovi se v nich orientovat.

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
13.02.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému.

Jak zvládnout syndrom vyhoření

Datum konání:
13.02.2017
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Úvodem semináře budou rozebrány druhy zátěže a jejich závažnost, stresory a druhy stresu, fáze stresu a syndrom vyhoření jako jedna z reakcí na stresovou zátěž. Účastníci si vyzkouší míru svého ohrožení syndromem vyhoření v testu, zjistí, zda se jich týká některá z fází syndromu vyhoření a zjistí, jaké jsou příznaky. Na semináři bude věnován prostor psychohygieně, především antistresovým a relaxačním technikám.

Dotahování firemních cílů prostřednictvím koučování a motivace zaměstnanců

Datum konání:
15.02.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)