Kurzy na klíč

Kurzy na klíč jsou určeny pouze pro pracovníky konkrétního zařízení uvedeného v záhlaví a nelze se na ně volně přihlašovat.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás prosím kontaktujte na adrese institut@apsscr.cz
nebo na telefonu 724 940 126 (Mgr. Magda Dohnalová).

Výběr kurzů

 
 

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
24.07.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka

Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb

Datum konání:
01.08.2019
Lektor:
Mgr. Patrik Burda
Cílová skupina:
ostatní, pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8

Firemní kultura I

Datum konání:
15.08.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Počet hodin:
8

Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Datum konání:
23.10.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda 253, 561 61
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Datum konání:
24.10.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda 253, 561 61
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka