Kurzy na klíč

Kurzy na klíč jsou určeny pouze pro pracovníky konkrétního zařízení uvedeného v záhlaví a nelze se na ně volně přihlašovat.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás prosím kontaktujte na adrese institut@apsscr.cz
nebo na telefonu 724 940 126 (Mgr. Magda Dohnalová).

Výběr kurzů

 
 

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Datum konání:
16.09.2019
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov důchodců Bystřany, Pražská 236, 417 61 Bystřany
Počet hodin:
8

Prevence závislosti klienta na sociální službě

Datum konání:
16.09.2019
Lektor:
Bc. Renata Kratochvílová Křemenová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4
Počet hodin:
8

Aktivizační techniky zaměřené na osoby s mentálním postižením

Datum konání:
16.09.2019
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Místo konání:
ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek - Místek, Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
16.09.2019
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum sociálních služeb Stod, p.o., 28. října 377, 333 01 Stod
Počet hodin:
8

Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři

Datum konání:
17.09.2019
Lektor:
Mgr. Eva Kunátová Holečková MBA
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Ledax Vysoké Mýto o.p.s., Žižkova 913, Vysoké Mýto
Počet hodin:
8

Kufr plný vzpomínek - úvod do vzpomínkových aktivit

Datum konání:
17.09.2019
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK

Datum konání:
17.09.2019
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, Žrotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Datum konání:
17.09.2019
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Dům pokojného stáří sv. Ludmily, V Aleji 434, 403 17 Chabařovice
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Úvod do péče o klienty s Parkinsonovou nemocí

Datum konání:
17.09.2019
Lektor:
Bc. Renata Kratochvílová Křemenová
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník
Místo konání:
Úřad práce České republiky, Generální ředitelství, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Počet hodin:
8

Péče o vlastní pohybový aparát

Datum konání:
18.09.2019
Lektor:
Ing. Jiří Horatlík
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Počet hodin:
8