Kurzy na klíč

Kurzy na klíč jsou určeny pouze pro pracovníky konkrétního zařízení uvedeného v záhlaví a nelze se na ně volně přihlašovat.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás prosím kontaktujte na adrese institut@apsscr.cz
nebo na telefonu 724 940 126 (Mgr. Magda Dohnalová).

Výběr kurzů

 
 

Demence v obrazech

Datum konání:
17.07.2018
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Počet hodin:
8

Sociálně právní minimum - specifikace sociální dávky

Datum konání:
25.07.2018
Lektor:
Ing. Mgr. Alice Švehlová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o Brodská 100, 26101 Příbram VIII
Počet hodin:
6

Proměny stáří a gerontooblek

Datum konání:
31.07.2018
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Spolusetkávání Přerov, z.ú., Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov
Počet hodin:
8

Paliativní péče v souvislostech

Datum konání:
20.09.2018
Lektor:
Mgr. Patrik Burda
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, Sedlčany
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka