Ceník

Pokud u kurzu není uvedeno jinak platí:

Cena otevřených seminářů:

 • 890 Kč pro členy APSS ČR (6 hodin)
 • 990 Kč pro členy APSS ČR (8 hodin)
 • 1390 / 1490 Kč pro nečleny APSS ČR
 • Cena vzdělávacího programu Certifikovaný manažer v sociálních službách viz záložka Certifkovaný manažer

 

Cena kurzů  "na klíč" (max. počet účastníků 25, pokud není stanoveno jinak):

Pro členy APSS ČR:

 • klasické kurzy: 14 400 Kč (za 6 hodin) a 15 290 Kč (8 hodin)
 • unikátní semináře (kromě semináře Pokojná smrt): 15 790 Kč 
 • v připadě kurzu na téma Validace podle Naomi Feilové (8 hodin) 19 990 Kč.
 • v případě kurzů na téma Virtuální realita - demence (8 hodin) 24 900 Kč

 

Pro nečlenské organizace:

 • 15 400 Kč (za 6 hodin) a 16 490 Kč (8 hodin)
 • unikátní semináře: 16 990 Kč
 • v případě kurzů na téma Validace podle Naomi Feilové (8 hodin) 20 990 Kč.
 • v případě kurzů na téma Virtuální realita - demence (8 hodin) 29 900 Kč.
Příplatek za víkendový termín 500 Kč.
Příplatek za každého účastníka navíc, který bude dopsán nad limit do prezenční listiny - 500 Kč.
 
 
Podmínky:
 • Přihláška se stává závaznou v momentě elektronického přihlášení na www.institutvzdelavani.cz.
 • Zaregistrovaný účastník / objednavatel obdrží potvrzovací e-mail o přihlášení na kurz (v případě, že jste takový e-mail neobdrželi, vyžádejte si ho na adrese administrativa@apsscr.cz).
 • Objednavatel kurzu dává souhlas APSS ČR se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, upřesňující Nařízení o ochraně osobních údajů, za účelem aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů uvedených v zákoně č. 108/2006, sb., o sociálních službách. Osobní údaje účastníka zahrnují jméno, příjmení, titul, datum a místo narození. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují název organizace, IČ, DIČ, adresu apod.
 • Osvědčení/potvrzení o účasti obdrží účastník, který osobně podepsal prezenční listinu a který absolvoval celý kurz.
 
Storno podmínky:
Otevřený kurz:
 • Zaregistrovaný účastník / objednavatel se může z otevřeného kurzu odhlásit  zasláním e-mailu na adresu administrativa@apsscr.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu  o odhlášení z kurzu mu bude ze strany APSS ČR zasláno bez zbytečného odkladu.
 • Odhlášení z kurzu bez stornopoplatku lze provést nejpozději sedmý pracovní den před konáním objednaného kurzu. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován.
 • V případě zrušení účasti nejpozději čtvrtý pracovní den před realizací kurzu hradí účastník stornopoplatek ve výši 50 % z účastnického poplatku.
 • V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dní před konáním semináře bude účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku. 
 • V obou předchozích případech bude přihlášenému zaslána faktura se splatností 14 dní.
 • Pokud se nemůže zaregistrovaný účastník kurzu z jakýchkoliv nenadálých důvodů zúčastnit, má možnost za sebe poslat náhradníka / náhradnici. Závazná přihláška je bezplatně přenositelná na jinou osobu.
 • Stornopoplatek nebude účtován zaregistrovanému účastníkovi v případě, že kurz zruší APSS ČR.
 • V případě předčasného ukončení vzdělávání bez zavinění APSS ČR jí nevzniká povinnost vrátit zaplacenou cenu kurzu ani její poměrnou část. APSS ČR však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 
Kurz "na klíč":
 • Objednávka kurzu se stává platnou v okamžiku potvrzení termínu konání semináře ze strany objednatele i dodavatele. 
 • Seminář "na klíč" je určen pouze pro zaměstnance objednávající organizace.
 • Při účasti zaměstnanců z jiných organizací lze postupovat dvěma způsoby:
 1. Částka za bude seminář rozdělena mezi účastnické organizace poměrem podle počtu účastníků z jednotlivých organizací a bude ze strany APSS ČR fakturována každé organizací zvlášť.
 2. Celková částka za kurz je fakturována objednávající organizaci. Ta kurz nabízí zaměstnancům z jiných organizací za účastnický poplatek. V tomto případě bude objednavateli dofakturována částka stanovená podle výše tohoto účastnického poplatku a počtu těchto účastníků.
 • Objednávku semináře lze ze strany objednatele zrušit bez stornopoplatku 21 dní před jeho konáním.
 • V případě zrušení objednávky ze strany objednavatele 20 a méně dní bude účtován stornopoplatek ve výši 30 % ze sjednané ceny kurzu, pokud nedojde k jiné dohodě.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo v závažných případech změnit datum konání kurzu po dohodě s objednavatelem.