Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Seminář akreditovaný MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Naučte se správně komunikovat s klientem s demencí, rozpoznávat a uspokojovat jeho potřeby. Předejdete tak neklidnému či problémovému chování uživatele.

Forma kurzu: instruktážní situační filmy, výklad lektora, diskuze

Nácvik technik, které podpoří sociální interakci s uživatelem s demencí

  • verbální, neverbální, paraverbální komunikace
  • přizpůsobení řeči a hlasu
  • oční kontakt, dotyky, gestika a negativní gesta;
  • pozorování uživatele, práce s jeho zvyklostmi a rituály
  • akustické podněty a bariéry při komunikaci
  • komunikace s neklidným uživatelem
  • podpora uživatele v úzkostné situaci
  • podpora důstojnosti
  • trpělivé reakce pečujícího
  • kladení vhodných otázek

 

Ukázky filmů ze semináře

Mám zájem