Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí

Akreditovaný seminář v rozsahu 6 nebo 8 vyučovacích hodin

Obsah semináře

  • Fáze onemocnění: příčiny a vznik nemoci, příznaky motorické, příznaky nemotorické, typy a formy onemocnění, časový rozvoj nemoci, léčba a léky.
  • Praktické rady, tipy jak pomoci a jak si poradit v denních činnostech s nemocným: komunikace, poruchy řeči a psaní, pohyb a poruchy chůze, strava a poruchy polykání, spánek a poruchy spánku, vstávání, hygiena a oblékání, psychika, přirozené prostředí.
  • Využití kompenzačních pomůcek: ukázky nejrůznějších druhů pomůcek k usnadnění chůze, oblékání, hygieny, přípravy a příjmu stravy apod.
  • Závislostní poruchy: poruchy chování, závislostní poruchy a vliv na život nemocného a jeho sociálního začlenění, osobní zkušenosti a příklady z praxe.
  • Třes rukou: možnost zažít sníženou citlivost končetin prostřednictvím elektrických rukavic (třes, křeče).

Možnost zažít sníženou citlivost končetin prostřednictvím elektrických rukavic (třes, křeče).
Možnost zažít sníženou citlivost končetin prostřednictvím elektrických rukavic (třes, křeče).

Seminář je určen pro 20-25 účastníků a připravíme ho také pro vaše zařízení na klíč. Pracovníci sociálních služeb i zdravotničtí pracovníci obdrží příslušná potvrzení o celoživotním vzdělávání. Objednat si ho můžete na e-mailu institut@apsscr.cz.