Emoce v obrazech

Seminář akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin

Seminář je zaměřen na samotný personál a jejich schopnost zvládat a regulovat své vlastní emoce.

Forma kurzu: situační filmy, práce s kartami, skupinová práce.

Obsah kurzu:

  • Teoretický vhled do problematiky emocí
  • Vliv emocí na prožitek a kvalitu života  
  • Emoční sebereflexe 
  • Práce a přístupy k základním emocím
 
Max. počet účastníků: 25
Objednávky: institut@apsscr.cz
 

 

Mám zájem