Kufr plný vzpomínek

kufr

Seminář akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin

Kurz jde ve stopách ostatních interaktivních vzdělávacích programů z nabídky Institutu vzdělávání APSS ČR. Nabízí vyrovnaný podíl teoretického základu k tématu s praktickým nácvikem práce se vzpomínkami. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, a to nejen v pobytových, ale i terénních či ambulantních sociálních službách. Taktéž zdravotní sestry získávají za absolvování kurzu 4 kredity.

V teoretické části jsou ústředními informace o vzpomínkách, paměti, důležitosti vzpomínání a zapojování smyslů do tohoto procesu. Při praktické části kurzu využívají lektoři kufry plné starých předmětů, fotografií a vůní. Pracují s různými obdobími života člověka a učí účastníky vést vzpomínkový rozhovor se seniorem. Zdůrazňují, jak důležité je mít povědomí o tom, jaká témata pro vzpomínání jsou pro seniora vhodná a která by jej naopak mohla zneklidnit.

Seminář je určen pro 20-25 účastníků a připravíme ho pro vaše zařízení na klíč. Pracovníci sociálních služeb i zdravotničtí pracovníci obdrží příslušná potvrzení o celoživotním vzdělávání. Objednat si ho můžete na e-mailu:institut@apsscr.cz.

Mám zájem