Proměny stáří a geronto-oblek

Seminář akreditovaný MPSV na 6 a 8 hodin

Více než 140 realizovaných seminářů!

Od začátku roku 2013 nabízíme unikátní seminář Proměny stáří a geronto-oblek. Geronto-oblek byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními pohybovými, zrakovými i sluchovými. Účastníci si tak na vlastním těle mohou vyzkoušet, jak se cítí klient, o kterého pečují. Seminář je určen všem, kteří pečují o seniory v domovech pro seniory a DOZP. 

Seminář realizujeme v zařízeních na klíč, aby touto zkušeností prošlo co nejvíce zaměstnanců daného zařízení a bylo možné si ztížený pohyb vyzkoušet v protorách, ve kterých pečují o své klienty. Do současné doby bylo realizováno více než 120 seminářů napříč celou Českou republikou. O přínosnosti tohoto semináře a spokojenosti absolventů svědčí velmi kladná hodnocení, která vyplňují účastníci každého semináře.

Následující hodnocení se v různých obměnách vyskytují velmi často:

  • Bylo úžasné vidět svět pohledem klientů, doporučuji, aby si tím prošel každý člověk, nejenom pracovníci. Všichni bychom se k sobě chovali jinak.
  • Nejlepší seminář, jaký jsem absolvoval. Velmi přínosný pro praxi.
  • Lektorka předává informace velmi záživnou formou. Je to velmi zajímavý a zároveň zábavný seminář.

Tento seminář je akreditovaný MPSV v rozsahu 6 hodin (pro max. 20 účastníků) a 8 hodin (pro max. 25 účastníků). Objednat si ho můžete a bližší informace obdržíte na telefonním čísle 724 940 126 nebo e-mailu institut@apsscr.cz.

Mám zájem