Demence v obrazech

Seminář akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin

Nabízíme unikátní seminář pro všechny, kteří pečují o osoby trpící demencí:

Jeho cílem je:

  • pochopit svět lidí s demencí,
  • odbourat předsudky a nejistotu při práci s lidmi s demencí,
  • odstranit bariéry v komunikaci,
  • naučit se řešit každodenní situace,
  • naučit se adekvátně zodpovědět dotazy klienta,
  • naučit se nenásilně přimět uživatele k běžným činnostem.

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Po promítnutí každé z těchto scének budou následovat dvě předtočené varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní práci.

Seminář je určen pro 20-25 účastníků a připravíme ho pro vaše zařízení na klíč. Pracovníci sociálních služeb i zdravotničtí pracovníci obdrží příslušná potvrzení o celoživotním vzdělávání. Objednat si ho můžete na e-mailu: institut@apsscr.cz.

Mám zájem