Pokojná smrt

Seminář akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin

Seminář má za cíl odtabuizovat téma smrti, pomoci pracovníkům sociálních služeb, aby se uměli se smrtí vyrovnat a aby o ní mohli mluvit nejen s klienty, ale i jejich nejbližšími. 

Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Obsah semináře:

  • Proměna pohledu na smrt v historickém kontextu.                   
  • Představení konceptu paliativní péče jako odpovědi na poptávku po důstojném umírání, role jednotlivých aktérů.           
  • Nové nároky na profesionální pečující, jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe, jak o smrti a umírání mluvit, základy psychohygieny, jak pracovat se strachem ze smrti.
  • Koncept spirituálního doprovázení – řešení základních existenciálních otázek, jak citlivě reagovat na potřeby umírajících.                
  • Základní zásady práce s rodinou umírajícího, budování důvěry, komunikace, posilování respektu k přání.                       
  • Nastínění nejčastějších etických otázek souvisejících s umíráním a smrtí a hledání odpovědí.                
  • Role rituálů ve vztahu ke smrti, vhodné rituály v instituci, diskuze a výměna zkušeností.

Seminář je určen pro 20-25 účastníků a připravíme ho pro vaše zařízení na klíč. Pracovníci sociálních služeb i zdravotničtí pracovníci obdrží příslušná potvrzení o celoživotním vzdělávání. Objednat si ho můžete na e-mailu: institut@apsscr.cz.

Mám zájem