Etika v obrazech

Semináře akreditované MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

2 semináře se zaměřením na:

 1. služby sociální péče
 2. služby sociální prevence

Osm etických témat:

 • motivace a demotivace uživatele a jeho aktivní nebo pasivní aktivizace
 • přímá a nepřímá manipulace uživatele
 • podpora autonomie uživatele a jeho svobodná vůle
 • očekávání / předsudky včetně hodnocení a stigmatizace uživatele,
 • potřeby, hodnoty a osobní cíle uživatele a plánování sociální služby
 • práce s informacemi o uživateli a jejich sdílení v multidisciplinárním týmu
 • závislost uživatele na sociální službě versus jeho práva
 • budování důvěry a osobnost pečovatele

Osm krátkých situačních filmů:

 • Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému.
 • Prezentace každého instruktážního filmu je navíc rozdělena na teoretický úvod do problematiky (přednáška lektora k dané tématice), praktický vhled do problematiky včetně společného hledání a modelování správné varianty řešení prostřednictvím individuální i týmové spolupráce v rámci kurzu.
 • Součástí kurzu je i zpětná vazba včetně ověření získaných podnětů, informací a dovedností řešit etické problémy v sociální službě. 

Interaktivní forma:

 • teorie - praxe - spolupráce - zpětná vazba


Mám zájem