Žena jako manažerka v sociálních službách

Datum konání:
05.09.2019
Lektor:
Ing. Daniela Lusková MPA
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Rozdíly mezi manažerem a manažerkou, silné stránky žen manažerek, styly řízení, ženské styly řízení a definování vlastního stylu řízení, etika manažera a vytvoření důvěryhodného a efektivního vedení sociální služby,komunikační vzorce ženy manažerky,motivace zaměstnanců sociální služby,komunikace se zaměstnanci se zaměřením na pochvalu a na disciplinární řízení,kvalita a její růst v sociální službě, měřitelné výsledky služby, využití technologií,komunikace s klienty a s veřejností se zaměřením na limity nabídky sociální služby,dresscode ženy manažerky v sociální službě

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka