Značka kvality v soc. služ. - Informační seminář pro zájemce o certifikaci

Datum konání:
11.11.2019
Lektor:
Ing. Karel Vostrý
Místo konání:
Centrum univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, učebna A302
Počet hodin:
3
Cena:
390 Kč / 590 Kč (člen APSS ČR / nečlen)


Kvalita v sociálních službách, dostupné modely měření kvality, principy a cíle systému Značky kvality v sociálních službách, program Česká kvalita, finanční podmínky certifikace,vstupní podmínky,oblasti a kritéria hodnocení, metodika hodnocení,logika hodnocení, nástroje hodnocení, certifikační tým, průběh hodnocení pobytových zařízení sociálních služeb Značkou kvality v praxi – krok za krokem, platnost certifikace,publicita certifikovaného zařízení, zkušenosti z praxe

 

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka