Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality

Datum konání:
13.11.2019
Lektor:
Ing. Daniela Lusková MPA
Místo konání:
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Počet hodin:
8


Kapacita kurzu je naplněna s předem nasmlouvanými sociálními pracovníky.

Na kurz se již nelze přihlásit.
    Pozvánka