Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Validace podle Naomi Feilové II

Datum konání:
16.11.2020
Lektor:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
1490 Kč / 1790 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Druhý díl kurzu bude zaměřen především na praktickou stránku konceptu Validace. Účastníkům kurzu budou na podkladě již získaných teoretických znalostí předkládány jednotlivé modelové situace, praktická cvičení a videoukázky. Během kurzu budou mít účastníci celou řadu příležitostí poznat a vyzkoušet si jednotlivé metodické přístupy pro konkrétní fázi dezorientace. Lektorka rovněž představí alternativu práce se skupinou a zásady vedení validační skupiny.

Virtuální realita - demence

Datum konání:
18.11.2020
Lektor:
MUDr. Martin Cikhart
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Management rizikových situací v sociálních službách

Datum konání:
18.11.2020
Lektor:
Mgr. Lucie Pohlová DiS.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit pracovníky pečujících profesí s rizikovými situacemi, které provázejí klienty sociálních služeb. Riziko, či riziková situace je považována za běžnou součást života. Rizikovým situacím se nedá vyhnout. Pro uživatele služeb jsou však některá rizika neodhalitelná, a mohou je tak ohrozit. Pro poskytovatele služeb tak vyvstává úkol: zajistit důstojnost, autonomii a práva uživatelů, ale také snížit či eliminovat rizikové situace.

Já jsem OK - ty jsi OK aneb partnerský přístup ke klientovi

Datum konání:
18.11.2020
Lektor:
Mgr. et Mgr. Markéta Skálová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Partnerský přístup ke klientovi je jedním z obecných etických principů sociální práce, v realitě se však situace může lišit. Na vině zpravidla nebývá neprofesionální přístup sociálních pracovníků, ale určité konstrukty a nuance v průběhu kontaktu s klientem, které pracovník ne vždy uhlídá, popřípadě pasti, do kterých nás lákají sami klienti, kterým „podřízená“ pozice nezřídka může vyhovovat, a proto do ní pracovníka (vědomě či podvědomě) tlačí. Účastník kurzu bude seznámen s některými z těchto konstruktů, které mohou negativně ovlivňovat či přímo znemožňovat partnerský přístup pracovníka ke klientovi.

Virtuální realita - demence

Datum konání:
19.11.2020
Lektor:
MUDr. Martin Cikhart
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Lůžko jako rizikový faktor

Datum konání:
19.11.2020
Lektor:
Mgr. Lucie Pohlová DiS.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem přednášky je vysvětlit problematiku klientů dlouhodobě upoutaných na lůžku, tedy oblast imobilizačního (hypokinetického) syndromu. Důležitou součástí kurzu je i oblast jeho prevence týkající se oblastí kardiovaskulárního systému, pohybového aparátu, dýchacího systému, zažívacího systému, močového systému, kožního systému, metabolického a výživového systému, psychických změn. Cílem je dále poukázat na omezené aktivity a soběstačnost klienta, vysvětlit nosokomiální nákazy, zacházení s ložním a osobním prádlem klienta jako s možným zdrojem infekce. Účastníkům bude vysvětlen význam hodnocení a testování soběstačnosti - závislosti klienta. Dále bude vyzdvižena důležitost plnění potřeb klienta (potřeby klienta upoutaného na lůžko).

Vykazování na zdravotní pojišťovny v odbornosti 913

Datum konání:
19.11.2020
Lektor:
Ing. et Bc. Renata Prokešová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, management, ekonom
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsah semináře

 • vyhláška MZ ČR platná pro rok 2020
 • metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR
 • kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence
 • zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení
 • předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období
 • úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
 • ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, de-kurs, vykazování na ZP
 • ORP a jeho vyplňování
 • spolupráce s ošetřujícím PLD
 • registrační listy a jejich dostupnost
 • spolupráce ze ZP

 

Virtuální realita - demence

Datum konání:
20.11.2020
Lektor:
MUDr. Martin Cikhart
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Komunikace v obtížných situacích

Datum konání:
20.11.2020
Lektor:
Mgr. Bc. Jaroslava Chaloupková
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

V rámci tohoto kurzu se absolvent seznámí s praktickou komunikací s osobami s demencí, a to ve všech třech složkách – verbální, neverbální a paraverbální. Osvojí si takové techniky, které podpoří sociální interakci s uživatelem s demencí, obzvláště pak v té fázi demence, kdy uživatel přestává rozumět slovům. Účelem kurzu bude zabývat se častými komunikačními situacemi, do kterých se pečovatelé dostávají. Vedle teoretické části budou účastníci pracovat s instruktážními filmy simulujících komunikaci pečovatele s uživatelem.

Klíč ke zdravější paměti a mozku

Datum konání:
20.11.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
management, pracovník v soc. službách, soc. pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem je pochopení principu přístupu ke zpracování informací atraktivní formou vedoucí ke zlepšení paměti a zkvalitnění života.  Účastníci si osvojí techniky usnadňující proces zapamatování. Každá mnemotechnika je v kurzu vysvětlena a následně prakticky zkoušena tak, aby účastníci principy jednotlivých technik nejen pochopili, ale byli jej schopni využívat ve svém praktickém životě, případně i v modifikaci při kognitivní rehabilitaci u svých klientů v sociálních službách.