Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Vykazování na zdravotní pojišťovny v odbornosti 913

Datum konání:
03.03.2020
Lektor:
Bc. Iva Boháčová, DiS.; Markéta Horesh
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, management, ekonom
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsah semináře: vyhláška MZ ČR platná pro rok 2020, metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence, zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení, předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období, úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, vykazování na ZP, ORP a jeho vyplňování, spolupráce s ošetřujícím PLD, registrační listy a jejich dostupnost, spolupráce ze ZP

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Virtuální realita - demence

Datum konání:
04.03.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Projekt "Sociální služby odborně" - Standardy kvality sociálních služeb

Datum konání:
04.03.2020
Lektor:
Mgr. Vladislav Fryč
Cílová skupina:
soc. pracovník
Místo konání:
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Počet hodin:
8

Kapacita kurzu je naplněna s předem nasmlouvanými sociálními pracovníky.

Virtuální realita - demence

Datum konání:
05.03.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Virtuální realita - demence

Datum konání:
06.03.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Úvod do problematiky poruch autistického spektra

Datum konání:
09.03.2020
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

První část kurzu je teoretická, kde bude vysvětlena diagnostika autismu, jeho příčiny, projevy a způsob práce s osobami s poruchami autistického spektra - seznámení se s konkrétními vyučovacími a terapeutickými metodami, např. strukturované učení, aplikovaná behaviorální analýza, kognitivně behaviorální terapie a další.  Druhá část se bude zabývat případy dobré praxe, kde budou účastníkům předvedeny některé způsoby práce s osobami s PAS, např. nácvik sociálních dovedností a metody strukturovaného učení.

Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb

Datum konání:
10.03.2020
Lektor:
Bc. Jan Syrový
Místo konání:
Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Dozvíte se, proč je důležité zajištění záznamů o práci s riziky, jak souvisí ošetření rizik a ochrana práv uživatelů. Vzdělávací program poskytne základní orientaci v problematice práce s riziky tak, aby účastníci věděli, jak postupovat při ošetření rizik s cílem zajistit na jedné straně ochranu uživatelů (jejich zdraví, života, majetku), na straně druhé ochránit základní lidská práva a svobody uživatelů.

 

Péče o vlastní pohybový aparát

Datum konání:
10.03.2020
Lektor:
Ing. Jiří Horatlík
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Poznejte a změňte své pracovně pohybové stereotypy, zjistěte, jaký vliv na fungování vlastního pohybového aparátu mají nejen jednotlivé pracovní aktivity a činnosti jako je chůze, sed, stání a zvedání břemen, ale i stres a psychické přetížení. Kromě teoretických poznatků dostanete praktický návod, jak pracovat na odstranění dysbalancí, nebo zvyšování efektivity pohybu v pracovním i mimopracovním prostředí.

Nácvik sociálních dovedností u osob s poruchami autistického spektra

Datum konání:
10.03.2020
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

V první části se účastníci tohoto kurzu zorientují v základní symptomatice poruch autistického spektra (dále „PAS“). Seznámí se s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u osob s autismem a s možnostmi jejich kompenzace. Teoreticky si osvojí základní formy nácviků sociálních dovedností – struktura a vizualizace. Druhá stěžejní část kurzu je věnována praktickým nácvikům sociálních a komunikačních dovedností.

 

Konflikt a jeho řešení

Datum konání:
12.03.2020
Lektor:
Mgr. Jaromír Basler
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři se naučíte, jak rozpoznat blížící se konflikt a jak se ho pokud možno vyvarovat. V případě, že ke konfliktu dojde, získáte informace o tom, jakými možnými způsoby konflikt vyřešit a jaký styl řešení konfliktu se hodí v dané situaci. Získané informace si upevníte v rámci praktických nácviků řešení konfliktu a v rámci simulovaných případů z praxe.