Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Závislosti a závislostní chování

Datum konání:
29.10.2019
Lektor:
Mgr. Ondřej Čalovka
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz je věnován problematice závislosti na návykových látkách a závislostnímu chování obecně. Kurz obsahuje témata člověk a závislost - aktuální koncepty závislosti. Dále se věnuje vzorcům užívání návykových látek (experimentování, rekreační užívání, škodlivé užívání, problémové užívání, závislost). Část kurzu se týká patologického hráčství. Účastníci poznají diagnostická kritéria závislosti, modely závislosti, služby pro uživatele NL. Sami na sobě si vyzkouší diagnostické dotazníky závislosti.

Aktuální informace z procesu novelizace zákona o sociálních službách a personálního standardu

Datum konání:
29.10.2019
Lektor:
Mgr. Petr Hanuš
Cílová skupina:
soc. pracovník, management
Místo konání:
Centrum univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, učebna A417
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci se seznámí s aktuálním stavem legislativního procesu včetně jednotlivých navrhovaných novelizačních bodů.

Seminář navazuje na probíhající legislativní proces novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v červnu letošního roku odstartovala paní ministryně Maláčová intenzivními konzultacemi ve formě kulatých stolů se zástupci všech dotčených zájmových skupin.

 

Péče o vlastní pohybový aparát

Datum konání:
30.10.2019
Lektor:
Ing. Jiří Horatlík
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, ostatní, management, ekonom
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Poznejte a změňte své pracovně pohybové stereotypy, zjistěte, jaký vliv na fungování vlastního pohybového aparátu mají nejen jednotlivé pracovní aktivity a činnosti jako je chůze, sed, stání a zvedání břemen, ale i stres a psychické přetížení. Kromě teoretických poznatků dostanete praktický návod, jak pracovat na odstranění dysbalancí, nebo zvyšování efektivity pohybu v pracovním i mimopracovním prostředí.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Praktický průvodce individuálním plánováním nejenom v pečovatelských službách

Datum konání:
30.10.2019
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz navazuje na vědomosti získané v primárním vzdělávání či v rekvalifikačním kurzu. Umožní jeho účastníkům propojit teorii s praxí prostřednictvím odkazů na konkrétní příklady ze života poskytovatelů. Umožní jim nahlédnout na individuální plánování z jiného úhlu, který jim přinese při plánování velkou úlevu a pochopení, proč vlastně plánovat. Cílem kurzu je, aby v závěru účastníci mohli s úlevou říci, „vždyť plánování je tak jednoduché a přirozené!“

Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách

Datum konání:
30.10.2019
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Aktuální informace z procesu novelizace zákona o sociálních službách a personálního standardu

Datum konání:
30.10.2019
Lektor:
Mgr. Petr Hanuš
Cílová skupina:
soc. pracovník, management
Místo konání:
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o., Zikova 618/14, 770 00 Olomouc
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci se seznámí s aktuálním stavem legislativního procesu včetně jednotlivých navrhovaných novelizačních bodů.

Seminář navazuje na probíhající legislativní proces novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v červnu letošního roku odstartovala paní ministryně Maláčová intenzivními konzultacemi ve formě kulatých stolů se zástupci všech dotčených zájmových skupin.

 

Projekt "Sociální služby odborně" - Opatrovnictví a svéprávnost v sociálních službách

Datum konání:
31.10.2019
Lektor:
Mgr. Denisa Kramářová
Cílová skupina:
soc. pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8

Vzdělávání je ZDARMA, hrazeno v rámci projektu. Kurz je určen pouze pro sociální pracovníky z celé ČR vyjma hl. města Prahy. Pro přihlášení kontaktujte Markétu Běhounovou, e – mail asistentka@apsscr.cz, tel.: 720 132 096, která vás vyzve k vyplnění dokumentů Veřejné podpory, které je nutné doložit před konáním kurzu.

 

Jak zvládat emoce

Datum konání:
31.10.2019
Lektor:
PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Preterapie - úvod do problematiky

Datum konání:
01.11.2019
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři se naučíte, jakými způsoby lze navázat a především udržet kontakt s obtížně komunikujícími klienty či s klienty, které označujeme za nekomunikující. Účastník kurzu rozvine svou schopnost bezpodmínečně pozitivního přijetí klienta. Pochopí důležitost nedirektivní práce s uživatelem, kongruence a technik, které mu pomohou stále reagovat na klienta.

Kufr plný vzpomínek - úvod do vzpomínkových aktivit

Datum konání:
04.11.2019
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

„Naučila jsem se vzpomínat až jako stará. Představuji si, že jsem vlak na kolejích a dojíždím téměř na konečnou. Za mnou zůstává mnoho stanic a krajin. Někdy jsem je cestou ani nevnímala, ale teprve teď vidím, že se mi tam líbilo a ráda na ně vzpomínám. Protože mé budoucnosti už zbývá málo, ale minulosti neustále přibývá.“ (Starší ženy)