Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Pády seniorů a jejich prevence

Datum konání:
12.10.2017
Lektor:
Mgr. Lucie Pohlová DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi prevence, podpory a pomoci uživatelům sociálních služeb ohrožených rizikem pádu. Účastníci budou seznámeni se základními příčinami pádu, s možnostmi snížení komplikací pádu a nastavení kroků k managementu pádů v zařízení.

Komunikace v péči o umírající

Datum konání:
13.10.2017
Lektor:
Mgr. Michaela Kaňová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Komunikace s člověkem ohroženým na životě, je velmi obtížná a vyžaduje řadu podmínek na straně prostředí i na straně pečující osoby. I přes náročnost tématu je rozhovor s umírajícím vrcholem paliativní péče, proto je zásadní se jí učit především k prospěchu klienta.

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
13.10.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému v daných oblastech.

Seminář pro lékaře, sestry a ředitele pobytových zařízení sociálních služeb

Datum konání:
14.10.2017
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Hotel Buchlov, Polesí 297, 687 08 Buchlovice
Počet hodin:
4
Cena:
2490 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je určen především lékařům a zdravotním sestrám pobytových zařízení sociálních služeb, zajímavé informace jsou však připraveny i pro management těchto zařízení. Přednášky jsou věnovány tématu farmakoterapie jak z pohledu praktického lékaře, tak z pohledu farmaceutických odborníků. Seminář je spojen s doprovodným programem.

Jak se bránit nátlakovým metodám

Datum konání:
16.10.2017
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Setkáváte se s nátlakovým chováním a manipulací ať již ze strany klientů, kolegů či dalších lidí, s kterými přicházíte při výkonu svého povolání do kontaktu? Na kurzu získáte základní informace o tom, co jsou to nátlakové metody a nátlakové chování, jak se projevuje manipulace a jak se proti takovému chování bránit. Kurz je zaměřen jak na teoretické znalosti v dané problematice, tak na získání praktických dovedností, které jsou nezbytnou součástí kvalitního poskytování služeb.

Nové nařízení o ochraně osobních údajů

Datum konání:
17.10.2017
Lektor:
Mgr. Stanislav Klika
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom, Sociální pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
4
Cena:
590 Kč / 690 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkr. GDPR), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená toto nařízení vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabyde účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů.

Jak zvládnout syndrom vyhoření

Datum konání:
18.10.2017
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kurz je učen všem, kteří se chtějí dozvědět o syndromu vyhoření. Dozvíte se, jak rozpoznat jeho příznaky, jak mu předcházet a jak se mu bránit. Na semináři bude věnován prostor psychohygieně, především antistresovým technikám, jako je např. vizualizace, meditace, autogenní trénink, relaxace a jiné.

Aktivizace uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
19.10.2017
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
20.10.2017
Lektor:
Mgr. Lucie Bicková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Česká maltézská pomoc České Budějovice, Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem vzdělávacího programu je získání orientace v problematice individuálního plánování a naučení se vycházet z právní úpravy pro sociální služby. Účastník se naučí respektovat to, že účelem poskytování sociálních služeb je sociální začlenění. Dále bude vysvětlen pojem "klíčový pracovník", účastník si vytvoří nový ucelený a správný postoj k pocitům svým, a dokáže tak vytvářet skutečný cíl uživatele ne „svůj“.

Manipulativní chování - Jak se bránit nátlakovým metodám

Datum konání:
24.10.2017
Lektor:
Mgr. Jaromír Basler
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Setkáváte se s nátlakovým chováním a manipulací ať již ze strany klientů, kolegů či dalších lidí, s kterými přicházíte při výkonu svého povolání do kontaktu? Na kurzu získáte základní informace o tom, co jsou to nátlakové metody a nátlakové chování, jak se projevuje manipulace a jak se proti takovému chování bránit. Kurz je zaměřen jak na teoretické znalosti v dané problematice, tak na získání praktických dovedností, které jsou nezbytnou součástí kvalitního poskytování služeb.