Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Seminář pro ředitele organizací poskytujících sociální služby

Datum konání:
25.10.2018
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Ředitel, Ostatní, Ekonom
Místo konání:
Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Počet hodin:
8
Cena:
2490 Kč / 2990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je dvoudenní, 25.-26. 10. 2018

Projekt "Sociální služby odborně" - Základy zákona o sociálních službách

Datum konání:
25.10.2018
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8

Vzdělávání je ZDARMA, hrazeno v rámci projektu. Kurz je určen pouze pro sociální pracovníky z celé ČR vyjma hl. města Prahy. Po přihlášení na kurz Vám budou zaslány k vyplnění dokumenty k Veřejné podpoře, které je nutné před konáním kurzu doložit. Kontaktní osobou projektu je Markéta Běhounová, e-mail asistentka@apsscr.cz, tel.: 720 132 096.

Terapeutická zahrada s prvky stimulující smysly

Datum konání:
29.10.2018
Lektor:
Mgr. Markéta Jindřichovská Brabencová
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Ředitel, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníkům kurzu bude představena možnost využití terapeutické zahrady v zařízení. Obsahem kurzu bude dále začlenění zahradních aktivit do systému péče o klienty, kteří mají diagnostikované rehabilitační nebo terapeutické potřeby. Účastníci získají přehled, jak mohou využít možností terapeutických zahrad k podpoře běžného fungování (běžných denních aktivit) klientů v rámci ergoterapie. Dále se seznámí s potenciálem smyslových zahrad zaměřených na podporu pěti smyslů, vestibulárního systému a propriocepce v bezpečném a příjemném prostředí zahrady.

Řízení ženského kolektivu v sociálních službách

Datum konání:
31.10.2018
Lektor:
PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

V oblasti sociálních služeb se potkáváme v zastoupení profesních rolí obou pohlaví s vysokým nepoměrem ve prospěch žen. V praxi často narážíme na studie a názory, že se muž a žena ve svém vnímání liší natolik, že je komunikace a týmová spolupráce mezi oběma pohlavími často spojena s řadou problémů. Je tomu skutečně tak?

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Standardy kvality sociálních služeb

Datum konání:
01.11.2018
Lektor:
Ing. Bc. Jan Sembdner
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům aktuální vzdělávací obsah jako součást celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle požadavku Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a provést je standardy kvality sociálních služeb. Cílem kurzu je taktéž seznámit účastníky s právní úpravou, s obsahem, se zásadami řádného vedení povinné dokumentace poskytovatele sociálních služeb a poskytnout jim možnosti přímé konzultace jejich stávajících zpracovaných dokumentů formou skupinové práce.

Dvoudenní seminář pro ředitele organizací poskytujících sociální služby

Datum konání:
01.11.2018
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel
Místo konání:
Hotel Tennis Club Prostějov, Za Kosteleckou 4187/49a, 796 01 Prostějov
Počet hodin:
8
Cena:
2490 Kč / 2990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Práce s riziky při poskytování sociálních služeb

Datum konání:
05.11.2018
Lektor:
Bc. Jan Syrový
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Dozvíte se, proč je důležité zajištění záznamů o práci s riziky, jak souvisí ošetření rizik a ochrana práv uživatelů. Vzdělávací program poskytne základní orientaci v problematice práce s riziky tak, aby účastníci věděli, jak postupovat při ošetření rizik s cílem zajistit na jedné straně ochranu uživatelů (jejich zdraví, života, majetku), na straně druhé ochránit základní lidská práva a svobody uživatelů.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
05.11.2018
Lektor:
Mgr. Vladislav Fryč
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Ředitel, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému v různých oblastech.

Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách

Datum konání:
05.11.2018
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář odpovídá na otázky poskytovatelů sociálních služeb po efektivnosti jejich práce, o tom, jak má vypadat šetrná a ohleduplná práce s klienty. Zda má motivace společný jmenovatel s manipulací či nikoliv. Seznámí se základními technikami správné a vhodné motivace uživatelů. Účastníci si upevní znalosti základních sociálních technik při realizaci individuálních plánů dle specifik cílových skupin. Vymezí si základní hranice mezi motivací a manipulací a získají podněty dobré praxe.

Myšlenkové mapy v individuálním plánování

Datum konání:
06.11.2018
Lektor:
Mgr. Bc. Marek Sušinka
Cílová skupina:
Zdravotnický pracovník, Sociální pracovník, Ředitel, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Individuální plánování je nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitní sociální služby. Jednou z metod pro tvorbu osobních profilů, posuzování potřebné podpory a skutečně "individuální" individuální plánování jsou myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy jsou technikou, která zlepšuje myšlení, rozhodovací schopnosti i komunikační dovednosti. Pomocí paprskovitě se rozvíjejících a dále se členících částí kopírují mapy způsob myšlení a práci našeho mozku. Spojení slov a obrázků může tak pomoci k vyjádření a následnému záznamu individuálních plánů. Cílem kurzu je objevit sílu, která je v myšlenkových mapách, a využít jí při individuálním plánování s uživateli.