Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Virtuální realita - demence

Datum konání:
28.05.2020
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Změny v odbornosti 913 pro rok 2020

Datum konání:
28.05.2020
Lektor:
Mgr. Barbora Kotíková, Mgr. Gabriela Široká
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsah semináře

 • vyhláška MZ ČR platná pro rok 2020
 • metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR
 • kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence
 • zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení
 • předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období
 • úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
 • ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, de-kurs, vykazování na ZP
 • ORP a jeho vyplňování
 • spolupráce s ošetřujícím PLD
 • registrační listy a jejich dostupnost
 • spolupráce ze ZP

 

Virtuální realita - demence

Datum konání:
29.05.2020
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Mezigenenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
01.06.2020
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem vzdělávacího programu je získání orientace v problematice individuálního plánování a naučení se vycházet z právní úpravy pro sociální služby. Účastník se naučí respektovat to, že účelem poskytování sociálních služeb je sociální začlenění. Dále bude vysvětlen pojem "klíčový pracovník", účastník si vytvoří nový ucelený a správný postoj k pocitům svým, a dokáže tak vytvářet skutečný cíl uživatele ne „svůj“.

Úvod do problematiky psychických poruch a problémů pro pracovníky sociálních služeb

Datum konání:
01.06.2020
Lektor:
PhDr. Jarmila Verešová PhD.
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Téma problematiky psychických poruch a problémů je velmi široké a zorientovat se v něm, může být zvláště pro laika, velmi obtížné. Kurz umožňuje účastníkům lépe se zorientovat v oblasti psychiatrie a psychických nemocí, kterých bohužel v dnešní uspěchané době neustále přibývá. Účastníci se seznámí s rozdělením, projevy, terapií a přístupem k lidem s duševní chorobou. Budou vedeni k porozumění lidem s duševním onemocněním, jejich potřebám, omezením i možnostem a vyvarovat se takzvané stigmatizaci

Aktivizační techniky se zaměřením na seniory

Datum konání:
02.06.2020
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem akreditovaného kurzu je seznámit účastníky s procesem aktivizace u uživatelů seniorů, mentálně nebo kognitivně znevýhodněných uživatelů a u osob s kombinovaným postižením. Budou probrány techniky a terapie, z kterých aktivizace vychází se zaměřením na ergoterapii, arteterapii, reminiscenci a kognitivní rehabilitaci.

 

Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách

Datum konání:
02.06.2020
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář odpovídá na otázky poskytovatelů sociálních služeb po efektivnosti jejich práce, o tom, jak má vypadat šetrná a ohleduplná práce s klienty. Zda má motivace společný jmenovatel s manipulací či nikoliv. Seznámí se základními technikami správné a vhodné motivace uživatelů. Účastníci si upevní znalosti základních sociálních technik při realizaci individuálních plánů dle specifik cílových skupin. Vymezí si základní hranice mezi motivací a manipulací a získají podněty dobré praxe.

Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích

Datum konání:
03.06.2020
Lektor:
Mgr. Tomáš Ergens DiS.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Téma bude zasazeno do kontextu různých typů služeb a různých oblastí podpory klientů služeb. Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné strategie komunikace s klienty pro dosažení cílů služby a změny nepříznivé situace klientů. Pozornost bude věnována zodpovědnosti za plnění cílů služby, sebereflexi vlastních komunikačních strategií, osobnostním bariérám v efektivitě komunikace a zkušenostem z praxe.

 

Analýza a řešení případů z praxe v modelu kognitivně behaviorální terapie

Datum konání:
04.06.2020
Lektor:
Mgr. Roman Pešek
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Z  praxe v sociálních službách vyplývá fakt, že se pracovníci a poradci v sociálních službách často setkávají s různými typy dětských a dospělých klientů, kteří se chovají problémově nebo u kterých se objevují různé typy úzkostných a depresivních poruch. Jedním ze způsobů, jak o různých problémech klientů a jejich blízkých osob přemýšlet, je model kognitivně behaviorální terapie (KBT).

 

 

Změny v odbornosti 913 pro rok 2020

Datum konání:
04.06.2020
Lektor:
Mgr. Barbora Kotíková, Mgr. Gabriela Široká
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
6
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsah semináře

 • vyhláška MZ ČR platná pro rok 2020
 • metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR
 • kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence
 • zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení
 • předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období
 • úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
 • ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, de-kurs, vykazování na ZP
 • ORP a jeho vyplňování
 • spolupráce s ošetřujícím PLD
 • registrační listy a jejich dostupnost
 • spolupráce ze ZP