Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Dvoudenní seminář pro zdravotnický management pobytových zařízení

Datum konání:
01.11.2017
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Hotel Gold Chotoviny
Počet hodin:
8
Cena:
2290 Kč / 2990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je dvoudenní.

Žena jako manažerka v sociálních službách

Datum konání:
02.11.2017
Lektor:
Ing. Daniela Lusková MPA
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Ostatní
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Aktivizační techniky v sociálních službách

Datum konání:
02.11.2017
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Příprava poskytovatele sociálních služeb na audit kvality

Datum konání:
02.11.2017
Lektor:
Ing. Bc. Jan Sembdner
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci resp. audit dobře připravit a jak postupovat při přípravě, nebo aktualizaci jednotlivých SQ a při odstraňování nedostatků.

Validace podle Naomi Feilové II

Datum konání:
03.11.2017
Lektor:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
1290 Kč / 1590 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Druhý díl kurzu bude zaměřen především na praktickou stránku konceptu Validace. Účastníkům kurzu budou na podkladě již získaných teoretických znalostí předkládány jednotlivé modelové situace, praktická cvičení a videoukázky. Během kurzu budou mít účastníci celou řadu příležitostí poznat a vyzkoušet si jednotlivé metodické přístupy pro konkrétní fázi dezorientace. Lektorka rovněž představí alternativu práce se skupinou a zásady vedení validační skupiny.

Proměny stáří a geronto-oblek

Datum konání:
03.11.2017
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Česká maltézská pomoc České Budějovice, Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Vyzkoušejte si stáří nanečisto! Výuková pomůcka GERONTOOBLEK dokonale navodí iluzi stáří nebo zdravotního znevýhodnění díky řadě komponentů, které dokáží ovlivnit smysly (zrak, sluch, hmat), mobilitu (chůze, vstávání, běžné činnosti), psychiku (samota, strach, neschopnost domluvit se) apod. Vyvarujete se tak chyb, které si v kontaktu s klienty díky své plné síle a funkčnosti těla i smyslů často neuvědomíte, které však ovlivňují Váš přístup ke klientům a vztahy s nimi.

Práce s rodinou uživatele sociálních služeb

Datum konání:
06.11.2017
Lektor:
Mgr. Michaela Veselá
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář odpovídá na otázky poskytovatelů sociálních služeb, kteří se setkávají s rozdílnými představami svých uživatelů a jejich rodinami. Účastníci semináře získají nový pohled na práci s nespokojenou rodinou či uživatelem, který pod vlivem své rodiny nespolupracuje a stává se problémovým klientem. Upevní si znalosti technik řešení konfliktů a posílí své kompetence o nové pohledy na řešení problémů novými a alternativními způsoby práce s rodinou. Vymezí si základní pravidla pro práci s rodinou v rámci své sociální služby a naučí se pracovat se stížnostmi podanými ze strany rodiny, která není klientem služby.

Změny v odbornosti 913 pro rok 2017 a dále

Datum konání:
07.11.2017
Lektor:
Markéta Horesh , Bc. Iva Boháčová
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
6
Cena:
690 Kč / 1090 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Zefektivnění úhrad poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění, modelace možných rizik a jejich eliminace při vykazování odbornosti 913, způsob vykazování poskytnuté ošetřovatelské a rehab. péče v odbornosti 913 dle MNK-10, vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

Příprava poskytovatele sociálních služeb na audit kvality

Datum konání:
07.11.2017
Lektor:
Ing. Bc. Jan Sembdner
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci resp. audit dobře připravit a jak postupovat při přípravě, nebo aktualizaci jednotlivých SQ a při odstraňování nedostatků.

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
08.11.2017
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka