Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Proměny stáří a geronto-oblek

Datum konání:
09.11.2017
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Vyzkoušejte si stáří nanečisto! Výuková pomůcka GERONTOOBLEK dokonale navodí iluzi stáří nebo zdravotního znevýhodnění díky řadě komponentů, které dokáží ovlivnit smysly (zrak, sluch, hmat), mobilitu (chůze, vstávání, běžné činnosti), psychiku (samota, strach, neschopnost domluvit se) apod. Vyvarujete se tak chyb, které si v kontaktu s klienty díky své plné síle a funkčnosti těla i smyslů často neuvědomíte, které však ovlivňují Váš přístup ke klientům a vztahy s nimi.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Procedurální standardy kvality sociálních služeb

Datum konání:
09.11.2017
Lektor:
Ing. Bc. Jan Sembdner
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Procedurální standardy a jejich rozdělení

Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v sociálních službách

Datum konání:
09.11.2017
Lektor:
Mgr. Irena Lintnerová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Základní principy alternativní komunikace, využití alternativní komunikace u osob s postižením – děti, mládež, dospělí, senioři, alternativní komunikace a čtení – děti, mládež, dospělí, senioři, specifika užití alternativní komunikace u dospělých a seniorů, strategie rozvoje komunikačních dovedností v každodenním životě, přehled pomůcek, jejich dělení, výroba atd., ukázka technických pomůcek pro alternativní komunikaci, využití počítačů a technických pomůcek pro alternativní komunikaci, plánování sociální služby a alternativní komunikace, smlouva o poskytování sociální služby.

Dvoudenní seminář pro ředitele organizací poskytujících sociální služby

Datum konání:
09.11.2017
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom
Místo konání:
Hotel Sepetná, Ostravice 956, 739 14
Počet hodin:
8
Cena:
2290 Kč / 2990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je dvoudenní.

Dvoudenní seminář pro terénní služby

Datum konání:
09.11.2017
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách
Místo konání:
Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Počet hodin:
8
Cena:
2290 Kč / 2990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je dvoudenní.

Kufr plný vzpomínek

Datum konání:
10.11.2017
Lektor:
Mgr. Marie Vinklerová DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

„Naučila jsem se vzpomínat až jako stará. Představuji si, že jsem vlak na kolejích a dojíždím téměř na konečnou. Za mnou zůstává mnoho stanic a krajin. Někdy jsem je cestou ani nevnímala, ale teprve teď vidím, že se mi tam líbilo a ráda na ně vzpomínám. Protože mé budoucnosti už zbývá málo, ale minulosti neustále přibývá.“ (Starší ženy)

Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích

Datum konání:
10.11.2017
Lektor:
Mgr. Tomáš Ergens DiS.
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Téma bude zasazeno do kontextu různých typů služeb a různých oblastí podpory klientů služeb. Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné strategie komunikace s klienty pro dosažení cílů služby a změny nepříznivé situace klientů. Pozornost bude věnována zodpovědnosti za plnění cílů služby, sebereflexi vlastních komunikačních strategií, osobnostním bariérám v efektivitě komunikace a zkušenostem z praxe.

Sociální práce s agresivním klientem

Datum konání:
13.11.2017
Lektor:
Bc. Jiří Juřena
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Pracovníci sociálních služeb se s různými formami agrese potkávají často. Ne vždy se sami dokáží v agresivitě klienta orientovat a s agresí pracovat. Nevyhodnotí ji jako přirozenou součást projevu každého člověka, nechápou spouštěče tohoto psychologicko-sociálního chování. Svým vlastním přičiněním, způsobem jednání s druhým člověkem nebo automaticky prováděnou činností mohou sami vyvolávat nevhodné nebo nepřiměřené projevy klienta. Cílem tohoto kurzu je provést účastníky kurzu formami agrese, jejich kořeny a navést je, jak adekvátně zvládat nepříjemné situace. Součástí kurzu jsou i nácviky různých zátěžových situací v sociální práci a zpětná vazba jejich řešení.

Pokojná smrt - Akceptace a základy komunikace

Datum konání:
14.11.2017
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Základy první pomoci

Datum konání:
14.11.2017
Lektor:
Bc. Aleš Vosáhlo
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
6
Cena:
750 Kč / 950 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem kurzu jsou aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (KPR) v souladu s aktuálními doporučeními.