Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Terapeutická zahrada s prvky stimulujícími smysly

Datum konání:
14.11.2017
Lektor:
Mgr. Markéta Jindřichovská Brabencová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníkům kurzu bude představena možnost využití terapeutické zahrady v zařízení. Obsahem kurzu bude dále začlenění zahradních aktivit do systému péče o klienty, kteří mají diagnostikované rehabilitační nebo terapeutické potřeby. Účastníci získají přehled, jak mohou využít možností terapeutických zahrad k podpoře běžného fungování (běžných denních aktivit) klientů v rámci ergoterapie. Dále se seznámí s potenciálem smyslových zahrad zaměřených na podporu pěti smyslů, vestibulárního systému a propriocepce v bezpečném a příjemném prostředí zahrady.

Pokojná smrt - Akceptace a základy komunikace

Datum konání:
15.11.2017
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobytových, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto semináře se však můžete na tento složitý a psychicky náročný proces připravit.

Vitalita a zdraví na talíři aneb česká klasika zdravě

Datum konání:
21.11.2017
Lektor:
Ing. Zdeněk Hladík
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
4
Cena:
790 Kč / 890 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Chutné a zdravé stravování je základem duševního a fyzického úspěchu seniorů. Ve stáří se mění nutriční potřeby a kuchaři na ně musejí umět zareagovat. Ojedinělý kurz moderního zdravého vaření "Vitalita a zdraví na talíři" odhalí vašim kuchařům mnoho nových poznatků o surovinách, výživě, kulinářských úpravách a zdravých receptech.

Konflikt a jeho řešení

Datum konání:
21.11.2017
Lektor:
Mgr. Petra Kluzová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na semináři se naučíte, jak rozpoznat blížící se konflikt a jak se ho pokud možno vyvarovat. V případě, že ke konfliktu dojde, získáte informace o tom, jakými možnými způsoby konflikt vyřešit a jaký styl řešení konfliktu se hodí v dané situaci. Získané informace si upevníte v rámci praktických nácviků řešení konfliktu a v rámci simulovaných případů z praxe.

Vitalita a zdraví na talíři aneb česká klasika zdravě

Datum konání:
22.11.2017
Lektor:
Ing. Zdeněk Hladík
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
4
Cena:
790 Kč / 890 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Chutné a zdravé stravování je základem duševního a fyzického úspěchu seniorů. Ve stáří se mění nutriční potřeby a kuchaři na ně musejí umět zareagovat. Ojedinělý kurz moderního zdravého vaření "Vitalita a zdraví na talíři" odhalí vašim kuchařům mnoho nových poznatků o surovinách, výživě, kulinářských úpravách a zdravých receptech.

Vitalita a zdraví na talíři aneb česká klasika zdravě

Datum konání:
23.11.2017
Lektor:
Ing. Zdeněk Hladík
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník, Ostatní
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
4
Cena:
790 Kč / 890 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Chutné a zdravé stravování je základem duševního a fyzického úspěchu seniorů. Ve stáří se mění nutriční potřeby a kuchaři na ně musejí umět zareagovat. Ojedinělý kurz moderního zdravého vaření "Vitalita a zdraví na talíři" odhalí vašim kuchařům mnoho nových poznatků o surovinách, výživě, kulinářských úpravách a zdravých receptech.

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
24.11.2017
Lektor:
Ing. Renata Kainráthová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Česká maltézská pomoc České Budějovice, Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému.

Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb

Datum konání:
27.11.2017
Lektor:
Mgr. Markéta Vaculová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Muž manažer v sociálních službách aneb jak "přežít" v ženském kolektivu

Datum konání:
27.11.2017
Lektor:
PaedDr. Vladimír Šik Ph.D.
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

V oblasti sociálních služeb se potkáváme v zastoupení profesních rolí obou pohlaví s vysokým nepoměrem ve prospěch žen. V praxi často narážíme na studie a názory, že se muž a žena ve svém vnímání reality liší natolik, že je komunikace a týmová spolupráce mezi oběma pohlavími často spojena s řadou problémů. Je tomu skutečně tak?

Základy manipulace a rehabilitace s klienty, škola zad

Datum konání:
27.11.2017
Lektor:
Bc. Milan Prudký
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

V rámci kurzu je vymezen pojem rehabilitačního ošetřovatelství, polohování klientů, pasivních pohybů, aktivních pohybů a kondičního cvičení, dále je probráno dechové cvičení, vertikalizace, nácvik chůze. V další části kurzu je objasněno, jak vést v rámci rehabilitačního ošetřovatelství klienty k soběstačnosti principem oboru ergoterapie a využití kompenzačních pomůcek. Součástí kurzu jsou i základní principy školy za, tedy jak si při práci šetřit páteř a poradit si s nelehkou fyzickou prací při manipulaci s klienty.