Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Terapeutická zahrada s prvky stimulujícími smysly

Datum konání:
28.11.2017
Lektor:
Mgr. Markéta Jindřichovská Brabencová
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníkům kurzu bude představena možnost využití terapeutické zahrady v zařízení. Obsahem kurzu bude dále začlenění zahradních aktivit do systému péče o klienty, kteří mají diagnostikované rehabilitační nebo terapeutické potřeby. Účastníci získají přehled, jak mohou využít možností terapeutických zahrad k podpoře běžného fungování (běžných denních aktivit) klientů v rámci ergoterapie. Dále se seznámí s potenciálem smyslových zahrad zaměřených na podporu pěti smyslů, vestibulárního systému a propriocepce v bezpečném a příjemném prostředí zahrady.

Jak se bránit nátlakovým metodám

Datum konání:
29.11.2017
Lektor:
Mgr. Lubomír Pelech
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Setkáváte se s nátlakovým chováním a manipulací ať již ze strany klientů, kolegů či dalších lidí, s kterými přicházíte při výkonu svého povolání do kontaktu? Na kurzu získáte základní informace o tom, co jsou to nátlakové metody a nátlakové chování, jak se projevuje manipulace a jak se proti takovému chování bránit. Kurz je zaměřen jak na teoretické znalosti v dané problematice, tak na získání praktických dovedností, které jsou nezbytnou součástí kvalitního poskytování služeb.

Etika v obrazech ve službách sociální péče

Datum konání:
30.11.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastník kurzu se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS, a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolí z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Vykazování a úhrady zdravotní péče v roce 2017 a 2018

Datum konání:
30.11.2017
Lektor:
Kolektiv odborníků
Cílová skupina:
Ředitel, Ekonom
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
5
Cena:
590 Kč / 990 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem semináře je seznámení se s regulací zdravotních pojišťoven, současná právní úprava a judikatura, revizní činnost a soudní spory, zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami a vykazování S1 a S2 sester, vyjednávání o úhradovém dodatku 2017, vyúčtování roku 2016, zálohové úhrady VZP v roce 2017, podmínky úhrad pro rok 2018, úhradová vyhláška, seznam zdravotních výkonů.

Sociální práce s agresivním klientem

Datum konání:
01.12.2017
Lektor:
Mgr. Lubomír Pelech
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno - Židenice1, Brno
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Pracovníci sociálních služeb se s různými formami agrese potkávají často. Ne vždy se sami dokáží v agresivitě klienta orientovat a s agresí pracovat. Nevyhodnotí ji jako přirozenou součást projevu každého člověka, nechápou spouštěče tohoto psychologicko-sociálního chování. Svým vlastním přičiněním, způsobem jednání s druhým člověkem nebo automaticky prováděnou činností mohou sami vyvolávat nevhodné nebo nepřiměřené projevy klienta. Cílem tohoto kurzu je provést účastníky kurzu formami agrese, jejich kořeny a navést je, jak adekvátně zvládat nepříjemné situace. Součástí kurzu jsou i nácviky různých zátěžových situací v sociální práci a zpětná vazba jejich řešení.

Komunikace v péči o umírající

Datum konání:
01.12.2017
Lektor:
Mgr. Michaela Kaňová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Komunikace s člověkem ohroženým na životě, je velmi obtížná a vyžaduje řadu podmínek na straně prostředí i na straně pečující osoby. I přes náročnost tématu je rozhovor s umírajícím vrcholem paliativní péče, proto je zásadní se jí učit především k prospěchu klienta.

Metodika práce s dobrovolníky

Datum konání:
04.12.2017
Lektor:
Mgr. Klára Ježková
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
890 Kč / 1290 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je určen pro organizace, které se rozhodují, zda a jak pracovat s dobrovolníky nebo s nimi již pracují a potřebují zefektivnit a lépe organizovat vedení dobrovolníků.

Individuální plánování se zaměřením na pečovatelské služby

Datum konání:
05.12.2017
Lektor:
Mgr. Marcela Hauke
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Seminář je určen především zaměstnancům pečovatelských služeb. Dozvíte se, jak nastavit individuální plán, aby cíle byly skutečně osobními cíli klienta a aby při sestavování plánu byly zohledněny individuální potřeby klienta a jeho schopnosti.

Úloha pracovníka sociálních služeb v procesu osamostatňování člověka s těžším mentálním a kombinovaným postižením

Datum konání:
06.12.2017
Lektor:
Mgr. Petra Odstrčilová
Cílová skupina:
Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Zdravotnický pracovník
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
790 Kč / 1190 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří se podílejí na péči o děti, dospívající a dospělé lidi s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Nabízí pracovníkům informace v oblasti podpory rodiny při procesu osamostatňování jejího člena s postižením. Proces osamostatňování budou nahlížet z pohledu jeho účastníků, budou se zabývat podrobněji jejich rozdílnými potřebami a způsoby jejich naplňování. Budou se zabývat podporujícími prvky ve vedení dialogu a vytvářet si vlastní náhled na svou roli v procesu.

Základy první pomoci

Datum konání:
07.12.2017
Lektor:
Bc. Aleš Vosáhlo
Cílová skupina:
Ředitel, Sociální pracovník, Pracovník v soc. službách, Ostatní
Místo konání:
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha - Smíchov
Počet hodin:
6
Cena:
750 Kč / 950 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Obsahem kurzu jsou aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (KPR) v souladu s aktuálními doporučeními.