Otevřené kurzy

Zde je nabídka aktuálně otevřených kurzů Institutu vzdělávání (seminář se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků).

Vyplňte přihlášku na vybraný kurz. Následně obdržíte potvrzení o přihlášení na e-mail uvedený v přihlášce. Pokud e-mail nedostanete, kontakujte kancelář Institutu vzdělávání.

Výběr kurzů

 
 

Komunikace nepříjemné zprávy

Datum konání:
12.11.2020
Lektor:
Mgr. Michal Žmolík
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Na kurzu si ukážeme praktické postupy, jak v sociálních organizacích komunikovat emočně nepříjemné zprávy, jakými jsou například různé druhy organizačních a personálních změn, sdělování kritiky a chyby svým kolegům či klientům a veškerá komunikace s klienty a jejich rodinnými příslušníky (stěhování do nového pokoje, nová pravidla pobytu, zhoršení zdravotního stavu, oznámení nepříjemné zprávy rodině apod.).

Virtuální realita - demence

Datum konání:
13.11.2020
Lektor:
Mgr. Lucie Pohlová DiS.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Mozkový jogging - trénink paměti

Datum konání:
13.11.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci tohoto semináře získají povědomí o vztahu paměti s pozorností, představivostí, motivací, emocí, životosprávou a stárnutím. Během kurzu se účastníci naučí používat techniku Mind Mapping k řešení problémů. Dozví se, jak si osvojit základní mnemotechnické pomůcky pro využití potenciálu paměti. Získají návod, jak si zapamatovat chtěné a zapomenout na nechtěné. Získané poznatky budou moci uplatnit nejen v osobním životě, ale i v práci se seniory v rámci aktivizačních činností.

 

Týmová spolupráce v sociálních službách

Datum konání:
16.11.2020
Lektor:
Mgr. Petra Kluzová
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Účastníci se seznámí s metodami a moderními trendy v oblasti budování, rozvoje, vedení a motivování k týmové spolupráci. Získají informace o druzích a specifikách pracovních týmů a vnitřních formálních organizačních strukturách. Apel bude kladen na společnou odpovědnost za výsledky, hledání řešení a rozhodování s ohledem na poskytovanou sociální službu a očekávání, možnosti, potřeby klienta.

Validace podle Naomi Feilové II

Datum konání:
16.11.2020
Lektor:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách, management
Místo konání:
Sociální služby Praha 9, z.ú., Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Počet hodin:
8
Cena:
1490 Kč / 1790 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Druhý díl kurzu bude zaměřen především na praktickou stránku konceptu Validace. Účastníkům kurzu budou na podkladě již získaných teoretických znalostí předkládány jednotlivé modelové situace, praktická cvičení a videoukázky. Během kurzu budou mít účastníci celou řadu příležitostí poznat a vyzkoušet si jednotlivé metodické přístupy pro konkrétní fázi dezorientace. Lektorka rovněž představí alternativu práce se skupinou a zásady vedení validační skupiny.

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Virtuální realita - demence

Datum konání:
18.11.2020
Lektor:
MUDr. Martin Cikhart
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Management rizikových situací v sociálních službách

Datum konání:
18.11.2020
Lektor:
Mgr. Lucie Pohlová DiS.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem kurzu je seznámit pracovníky pečujících profesí s rizikovými situacemi, které provázejí klienty sociálních služeb. Riziko, či riziková situace je považována za běžnou součást života. Rizikovým situacím se nedá vyhnout. Pro uživatele služeb jsou však některá rizika neodhalitelná, a mohou je tak ohrozit. Pro poskytovatele služeb tak vyvstává úkol: zajistit důstojnost, autonomii a práva uživatelů, ale také snížit či eliminovat rizikové situace.

Já jsem OK - ty jsi OK aneb partnerský přístup ke klientovi

Datum konání:
18.11.2020
Lektor:
Mgr. et Mgr. Markéta Skálová
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Partnerský přístup ke klientovi je jedním z obecných etických principů sociální práce, v realitě se však situace může lišit. Na vině zpravidla nebývá neprofesionální přístup sociálních pracovníků, ale určité konstrukty a nuance v průběhu kontaktu s klientem, které pracovník ne vždy uhlídá, popřípadě pasti, do kterých nás lákají sami klienti, kterým „podřízená“ pozice nezřídka může vyhovovat, a proto do ní pracovníka (vědomě či podvědomě) tlačí. Účastník kurzu bude seznámen s některými z těchto konstruktů, které mohou negativně ovlivňovat či přímo znemožňovat partnerský přístup pracovníka ke klientovi.

Virtuální realita - demence

Datum konání:
19.11.2020
Lektor:
MUDr. Martin Cikhart
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4
Počet hodin:
8
Cena:
1890 Kč / 2490 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Kapacita kurzu je naplněna.
    Pozvánka

Lůžko jako rizikový faktor

Datum konání:
19.11.2020
Lektor:
Mgr. Lucie Pohlová DiS.
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Vzdělávací centrum Vítkovice, a.s., Kotkova 4, 703 00 Ostrava
Počet hodin:
8
Cena:
990 Kč / 1390 Kč (člen APSS ČR / nečlen)

Cílem přednášky je vysvětlit problematiku klientů dlouhodobě upoutaných na lůžku, tedy oblast imobilizačního (hypokinetického) syndromu. Důležitou součástí kurzu je i oblast jeho prevence týkající se oblastí kardiovaskulárního systému, pohybového aparátu, dýchacího systému, zažívacího systému, močového systému, kožního systému, metabolického a výživového systému, psychických změn. Cílem je dále poukázat na omezené aktivity a soběstačnost klienta, vysvětlit nosokomiální nákazy, zacházení s ložním a osobním prádlem klienta jako s možným zdrojem infekce. Účastníkům bude vysvětlen význam hodnocení a testování soběstačnosti - závislosti klienta. Dále bude vyzdvižena důležitost plnění potřeb klienta (potřeby klienta upoutaného na lůžko).