Kurzy na klíč

Kurzy na klíč jsou určeny pouze pro pracovníky konkrétního zařízení uvedeného v záhlaví a nelze se na ně volně přihlašovat.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás prosím kontaktujte na adrese institut@apsscr.cz
nebo na telefonu 724 940 126 (Mgr. Magda Dohnalová).

Výběr kurzů

 
 

Přestaňte na mě křičet...! aneb Laskavý a pozitivní přístup ke klientovi

Datum konání:
25.08.2020
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Emin zámek, p.o., Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Počet hodin:
8

Tento kurz se zaměřuje na podporu pečovatelů, aby pochopili seniory, o které pečují. Téměř všichni lidé s demencí vykazují během své nemoci náročné chování v každodenní péči. Neklid, strach, agrese nebo neustálé výkřiky vnímají spolubydlící, příbuzní a ošetřovatelé jako břemeno. Pečovatelé potřebují důkladné odborné znalosti, aby se mohli profesionálně zabývat takovýmto chováním lidí s demencí a nepropadali vlastním emocím a negativnímu jednání. Tento kurz je zaměřen na porozumění poslání a úlohy pečovatelů a jejich pochopení a přijetí, že je ve středu zájmu péče klient, který především rozhoduje o způsobu pomoci s ohledem na zdravotní stav. Rozvíjí dovednosti pečovatelů vyvarovat se negativnímu jednání, správně komunikovat s klientem, být diskrétní a brát klienta a jeho potřeby na zřetel. Kurz rozvíjí postoje pečovatele i pečovatelského týmu v myšlence, že je klient hlavním aktérem péče a zaměřuje se nejen na pečovatele jako jedince ale také na pečovatelský tým jako celek a vede k neustálému zlepšování kvality poskytované sociální služby. 

Proměny stáří a gerontooblek

Datum konání:
01.09.2020
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov Rakovice, Rakovice 32, 398 04 Čimelice
Počet hodin:
8

Asertivita jako strategie jednání pro pracovníky sociálních služeb

Datum konání:
01.09.2020
Lektor:
Mgr. Michal Žmolík
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Domov pro seniory Foltýnova, Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno
Počet hodin:
8

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Datum konání:
01.09.2020
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
ostatní, pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Sociální služby Vsetín,p.o., Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Počet hodin:
8

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Datum konání:
02.09.2020
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
ostatní, pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
Sociální služby Vsetín,p.o., Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Počet hodin:
8

Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Datum konání:
02.09.2020
Lektor:
Mgr. Jaromír Basler
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
SeneCura SeniorCentrum Štěrboholy, Kryšpínova 1, 109 00 Praha 10
Počet hodin:
8

Virtuální realita - demence

Datum konání:
02.09.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Místo konání:
Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, Lanškroun
Počet hodin:
8

Kvalita je víc než jen papíry

Datum konání:
03.09.2020
Lektor:
Mgr. David Šourek
Cílová skupina:
zdrav. pracovník, soc. pracovník, pracovník v soc. službách
Místo konání:
Domov Kamélie Křižanov, p.o., Zámek 1, 594 51 Křižanov
Počet hodin:
8

Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Datum konání:
03.09.2020
Lektor:
Mgr. Andrea Tajanovská
Cílová skupina:
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, zdrav. pracovník
Místo konání:
SeneCura SeniorCentrum Slivenec, Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha 5 - Slivenec
Počet hodin:
8

Virtuální realita - demence

Datum konání:
03.09.2020
Lektor:
MgA. Bc. Lenka Čurdová
Místo konání:
Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, Lanškroun
Počet hodin:
8