Certifikovaný manažer

certifikovany manazer

Jedinečné vzdělávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách.

Rozsah: 20 dnů po 8 vyučovacích hodinách během 2 let

Účastníci obdrží diplom Certifikovaný manažer v sociálních službách (podmínkou je 80% účast z celkového počtu školicích dní).

Vzdělávání je rozděleno do 5 tematických modulů:

  • Právní minimum – platné legislativní úpravy ovlivňující poskytování sociální služby ve všech ohledech
  • Ekonomika – financování sociálních služeb a hledání finančních zdrojů pro organizace prostřednictvím projektového managementu
  • Manažerské dovednosti – nástroje řízení kvalitní sociální služby prostřednictvím inovativních metod
  • Strategický management – zavádění firemní kultury, moderní formy marketingu, fundraisingové nástroje
  • Řízení lidských zdrojů – vedení zaměstnanců prostřednictvím moderních metod budování a motivování úspěšného týmu
 
Vzdělávání probíhá již ve třech bězích v Praze, 1. běh zahájen na jaře 2017, druhý běh zahájen na podzim 2017, třetí běh začíná 14. 2. 2018:

Praha - 2. běh Praha - 3. běh Praha - 4. běh Praha - 5. běh

Je možno se přihlašovat i na jednotlivé moduly, účastníci obdrží dílčí certifikáty.
Cena celkem: 24 900 Kč

Cena jednotlivých modulů:

  • Právní minimum – 8 590 Kč
  • Ekonomika –  5900 Kč
  • Manažerské dovednosti – 5 230 Kč
  • Strategický management – 2 590 Kč
  • Řízení lidských zdrojů – 2 590 Kč

Účastníkům, kteří absolvovali vzdělávací programy Právní minimum pro management sociálních služeb či Ekonomicko manažerské minimum v roce 2015 a 2016, budou uznány ty školicí dny, které se tematicky shodují s programem Certifikovaný manažer v sociálních službách.

Brožura ke stažení