E-learning GDPR

Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Nařízení nabyde účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Vaše organizace spravují a zpracovávají osobní údaje i citlivé údaje občanů EU, což z pohledu GDPR znamená zvýšení povinností, jejichž nedodržení bude sankcionováno vysokými pokutami.

Přihlášení do e-learningu

Chcete se zapsat do e-learningového kurzu? Kontaktujte nás na:
+420 734 647 700
gdpr@apsscr.cz

E-learningový kurz Vám poskytne odpovědi na následující otázky:

 • Co jsou osobní údaje? Co jsou citlivé údaje?
 • Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí
 • Jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí?
 • Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?
 • Přehled důležitých novinek v GDPR a shrnutí základních rozdílů mezi starou a novou legislativou
 • Zpracování osobních údajů – to je oč tu běží
 • Kdy mohu osobní údaje zpracovávat?
 • Řiďte se základními principy zpracování – budete mít z půlky vyhráno!
 • Na co mají subjekty údajů právo a na co ne
 • Důležité povinnosti správce a zpracovatele
 • Jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím?
 • Znejte rizika a mějte osobní údaje pod kontrolou
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů