Plán studia – 4. běh

Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 - Smíchov

Začátek vždy od 9 hodin.
 
 • Právní minimum - modul zahajujeme 13. února, dokončen jaro 2019
 1. Základy práva - 13. 2. 2019
 2. Základy pracovního práva a zákoník práce - 14. 2. 2019
 3. Občanský zákoník I, II  - 5. a 6. 6. 2019
 4. Zákon o sociálních službách - 17. 4. 2019
 5. Zákon o zdravotních službách - 12. 6. 2019
 6. Standardy kvality v sociálních službách, státní kontrola - 18. 4. 2019
 • Ekonomika - jaro 2020
 1. ​Účetnictví poskytovatelů sociálních služeb - 10. 6. 2020
 2. Rozpočtová pravidla - 11. 6. 2020
 3. Dotační řízení, vyrovnávací platba - 26. 2. 2020
 4. Finanční management v sociálních službách - 27. 2. 2020
 5. Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb - 22. 1. 2020
 • Manažerské dovednosti - jaro 2020
 1. ​Personální management - 29. 6. 2020
 2. Vedení a motivace zaměstnanců I, II - 30. 9. a 1. 10. 2020
 3. Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu - 23. 1. 2020
 • Strategický management - podzim 2019
 1. Podniková filozofie, vedení porad, facilitace, firemní kultura - 30. 10. 2019
 2. Marketing a PR management - 31. 10. 2019
 • Řízení lidských zdrojů - podzim 2019
 1. ​Vedení lidí a komunikace I, II - 27.-28. 11. 2019
 
 
PŘIHLÁŠKA
 
Kapacita 4. běhu je již naplněna.