Plán studia – 5. běh

Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 - Smíchov

Začátek vždy od 9 hodin.
 
 • Právní minimum - podzim 2019
 1. Základy práva - 4. 11. 2020
 2. Základy pracovního práva a zákoník práce - 5. 11. 2020
 3. Občanský zákoník I, II - 13. a 14. 11. 2019
 4. Zákon o sociálních službách - 2. 10. 2019
 5. Standardy kvality v sociálních službách, státní kontrola - 3. 10. 2019
 6. Zákon o zdravotních službách - 16. 10. 2019
 • Ekonomika - podzim 2020 + jaro 2021
 1. ​Účetnictví poskytovatelů sociálních služeb - 20. 1. 2021
 2. Rozpočtová pravidla - 21. 1. 2021
 3. Dotační řízení, vyrovnávací platba - 3. 2. 2021
 4. Finanční management v sociálních službách - 4. 2. 2021
 5. Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb - 25. 11. 2020
 • Manažerské dovednosti - podzim 2020
 1. ​Personální management - 21. 10. 2020
 2. Vedení a motivace zaměstnanců I, II - 16. - 17. 9. 2020
 3. Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu - 26. 11. 2020
 • Strategický management - jaro 2020
 1. Podniková filozofie, vedení porad, facilitace, firemní kultura - 29. 1. 2020
 2. Marketing a PR management - 30. 1. 2020
 • Řízení lidských zdrojů - jaro 2020
 1. ​Vedení lidí a komunikace I, II - 12.-13. 2. 2020
PŘIHLÁŠKA
 
Kapacita 5. běhu je již naplněna.