Plán studia – 6. běh

Místo konání: Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00  Praha 4 

Začátek vždy od 9 hodin.
 
 • Právní minimum -  podzim 2020, jaro 2021
 1. Základy práva - 20. 4. 2020 - zrušeno, nový termín jaro 2021
 2. Základy pracovního práva a zákoník práce - 21. 4. 2020 - zrušeno, nový termín jaro 2021
 3. Občanský zákoník I, II - 11. - 12. 5. 2020 - zrušeno, nový termín jaro 2021
 4. Zákon o sociálních službách - 15. 6. 2020 - zrušeno, nový termín jaro 2021
 5. Standardy kvality v sociálních službách, státní kontrola - 16. 6. 2020 - zrušeno, nový termín jaro 2021
 6. Zákon o zdravotních službách - 15. 9. 2020
 • Ekonomika - podzim 2020,  jaro 2021
 1. ​Účetnictví poskytovatelů sociálních služeb
 2. Rozpočtová pravidla
 3. Dotační řízení, vyrovnávací platba
 4. Finanční management v sociálních službách
 5. Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb - 1. 12. 2020
 • Manažerské dovednosti - podzim 2020
 1. ​Personální management - 14. 9. 2020
 2. Vedení a motivace zaměstnanců I, II - 19. - 20. 10. 2020
 3. Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu - 30. 11. 2020
 • Strategický management - podzim 2021
 1. Podniková filozofie, vedení porad, facilitace, firemní kultura 
 2. Marketing a PR management 
 • Řízení lidských zdrojů - podzim 2021
 • Vedení lidí a komunikace I, II
 
Přihlášku  s následujícími údaji zasílejte na e-mail: kurzy@apsscr.cz
 
• Jméno, příjmení, titul
• Datum a místo narození
• E-mail, telefonní číslo
• Fakturační údaje
• Zda máte zájem o celé vzdělávání nebo pouze o vybraný modul
 
Pozn. - Přihláška se stává závazná v okamžiku jejího potvrzení ze strany APSS ČR, které vám bude zasláno na Váš e-mail.
 
 
KAPACITA 6. BĚHU JE JIŽ NAPLNĚNA